Ważne!
GitLab jest niedostępny od 27 maja 2018. Przepraszamy.

Instytut Informatyki oferuje studentom i pracownikom możliwość korzystania z serwisu GitLab. GitLab udostępnia systemy zarządzania projektem i repozytoria kodu w oparciu o system kontroli wersji Git.

Dostęp do GitLab jest pod adresem https://git.cs.pollub.pl

Czym są git, GitHub, GitLab?

Git jest otwartym rozproszonym systemem kontroli wersji. GitHub to internetowa platforma do tworzenia i zarządzania repozytoriami Git oraz ich udostępniania. Oferuje darmowe i płatne konta i jest jedną z najpopularniejszych stron do dzielenia się kodem online. Używanie gita jednak nie wymaga używania GitHuba!

GitLab to aplikacja internetowa, która udostępnia interfejs w stylu GitHub, ale robi to lokalnie. GitLab Instytutu Informatyki dostępny jest dla pracowników i studentów Instytutu, nie dla całego świata. Oprócz miejsca dla kodu udostępnia również system kontroli projektu – zgłaszanie błędów, poprawek, zarządzanie projektem oraz wiki.

Więcej informacji o git można znaleźć w książce: http://git-scm.com/book/pl/v1 (w dużej części spolszczonej). Komendy opisane krok po kroku można znaleźć pod adresem http://rogerdudler.github.io/git-guide/.

Jakiego oprogramowania mogę używać?

GitLab powinien współpracować z dowolnym klientem Gita, od czystego git, przez TortoiseGit, SmartGit, GitHub for Windows. Powinien również działać z klientami Git wbudowanymi w środowiska programistyczne, jak NetBeans, Eclipse lub Visual Studio.

Ile jest miejsca? Co można przechowywać?

O ile GitLab jest przeznaczony (i szczerze do tego namawiamy) tylko do przechowywania kodów źródłowych, lub innych czystych plików tekstowych, o tyle można umieszczać również pliki binarne.

Nie ma obecnie żadnych stałych limitów wielkości repozytoriów (aczkolwiek istnieją „miękkie limity”, – jeżeli konto będzie je przekraczać, zostaniesz poinformowany). Istnieje limit na ilość projektów, które można dodać do swojego konta.

Jak się zalogować?

Jeżeli jesteś studentem, użyj swojego adresu e-mail przypisanego w systemie Moodle. Standardowy login ma postać imię-nazwisko (np. jan-kowalski) i również może zostać wykorzystany do logowania. Podczas tworzenia konta powinieneś dostać link z systemu GitLab z nazwą konta użytkownika oraz hasłem.

Uwaga: system Moodle jest niezależny od systemu GitLab, przez co zmiana hasła lub loginu w którymkolwiek z nich nie wpływa na drugi.

Jako pracownik użyj swojego adresu e-mail w domenie pollub.pl lub loginu identycznego z loginem do strony Instytutu.

Jak mogę się zapisać?

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem konta na naszym GitLab, skontaktuj się z administratorem: m.badurowicz@pollub.pl.

Czym są organizacje?

Organizacje to grupy użytkowników. Można je wykorzystać do założenia projektów grupowych. Nazwy grup powinny być przede wszystkim unikatowe. Ułatwiają delegację uprawnień do obsługi projektu.

Jaki jest odcisk SSH serwera? Jaki jest adres serwera?

Serwer ma adres git.cs.pollub.pl. SSH działa na porcie 8022. Odcisk klucza SSH to 23:35:82:ce:f4:cf:9f:8e:e1:fc:c3:2a:1f:2d:85:42.

Czy system jest dostępny w języku polskim?

Nie, obecnie system jest dostępny tylko w języku angielskim.