System ELMS dla Microsoft Imagine dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

(dawniej Microsoft DreamSpark Premium, dawniej MSDN Academic Alliance)

Okres ważności konta

UWAGA! Konta studenckie w systemie ELMS aktywne są tylko do końca bieżącego semestru. W celu przedłużenia ważności konta należy skontaktować się z panem Piotrem Misztalem (Instytut Informatyki / WEiI – ul. Nadbystrzycka 36B („Pentagon”), pokój S108, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30, inne terminy dla studentów studiów zaocznych po uzgodnieniu przez telefon (0-81-538-43-52) lub e-mail (p.misztal@pollub.pl). Student musi posiadać w indeksie wpis na semestr, w trakcie którego konto ma być ważne. Studenci, który zakończyli uczestnictwo we wszystkich przewidzianych programem studiów zajęciach nie mogą korzystać z systemu ELMS

Rejestracja studenta

W celu zarejestrowania w systemie ELMS Wydziału Elektrotechniki i Informatyki należy:

  • posiadać aktywne konto e-mail w domenie pollub.edu.pl (nie dotyczy osób studiujących na studiach podyplomowych)
  • pobrać odpowiedni plik formularza: dla studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I, II lub III stopnia, dla studentów studiów podyplomowych,
  • wypełnić formularz,
  • z wypełnionym formularzem, dowodem tożsamości, legitymacją podbitą na aktualny semestr oraz z indeksem zgłosić się do pana Piotra Misztala (dane kontaktowe poniżej),
  • na podany adres e-mail zostaną przysłane informacje umożliwiające logowanie w systemie (tworzenie konta zazwyczaj trwa nie dłużej niż 24 godziny).

UWAGA: UŻYTKOWNIK SYSTEMU NIE MOŻE UMOŻLIWIAĆ DOSTĘPU DO SWOJEGO KONTA OSOBOM TRZECIM.

Rejestracja pracownika

W celu zarejestrowania w systemie ELMS Wydziału Elektrotechniki i Informatyki należy:

  • posiadać aktywne konto e-mail (zalecane jest użycie adresu na serwerach Politechniki)
  • pobrać odpowiedni plik formularza,
  • wypełnić formularz,
  • z wypełnionym formularzem oraz dowodem tożsamości zgłosić się do pana Piotra Misztala (dane kontaktowe poniżej),
  • na podany adres e-mail zostaną przysłane informacje umożliwiające logowanie w systemie (tworzenie konta zazwyczaj trwa nie dłużej niż 24 godziny).

UWAGA: UŻYTKOWNIK SYSTEMU NIE MOŻE UMOŻLIWIAĆ DOSTĘPU DO SWOJEGO KONTA OSOBOM TRZECIM.

Pobieranie oprogramowania

Osoby posiadające ważne konto w systemie ELMS mogą pobierać oprogramowanie z portalu onthehub.com dostępnego pod http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=76BBEA56-AF8B-E011-969D-0030487D8897.

Zasady korzystania z systemu

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z umową licencyjną, aneksem do umowy oraz z zasadami korzystania z systemu ELMS na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Dostępne są tutaj.

Administrator systemu ELMS

Administratorem systemu ELMS dla WEiI PL jest:

Piotr Misztal

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 36B, budynek „Pentagon”, pokój S108
20-618 Lublin

email: p.misztal@pollub.pl
telefon: 81-538-4352