Studia Podyplomowe „Współczesne Technologie Informatyczne – Tworzenie aplikacji mobilnych” (WTI-TAM) przeznaczone są dla osób, które pragną zdobyć kompetencje umożliwiające posługiwanie się nowoczesnymi technologiami i językami do budowy aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne. Studia trwają 2 semestry (240 godzin). Program studiów obejmuje zajęcia w formie wykładów i laboratoriów. Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota, niedziela). Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Politechniki Lubelskiej.

PROGRAM STUDIÓW
Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach studium WTI-TAM można znaleźć tutaj. Szczegółowy opis celów i efektów kształcenia, zatwierdzonych przez Senat Politechniki Lubelskiej, znajduje się tutaj.

REKRUTACJA
Rekrutacja prowadzona będzie od 3.09.2019 do 30.09.2019 roku. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36B, pokój 118 (wyświetl lokalizację).

Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania)

O przyjęciu na studia WTI-TAM decyduje kolejność zgłoszeń.

ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA
Zajęcia prowadzone w ramach studium podyplomowego WTI-TAM są odpłatne. Opłata za jeden semestr studiów wynosi 2500 zł.

DOKUMENTY FORMALNE

  • Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej (pobierz)
  • Wzór umowy dotyczącej warunków kształcenia na studiach podyplomowych w Politechnice Lubelskiej (pobierz)

KONTAKT

Kierownik Studium WTI-TAM:
dr inż. Marek Miłosz (m.milosz@pollub.pl)
Sekretarz Studium WTI-TAM:
dr inż. Piotr Muryjas (p.muryjas@pollub.pl)
Administracja:
inż. Magdalena Latkowska (inst-inf@pollub.pl)
tel. 81 538 43 49

Adres do korespondencji:
Sekretariat Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin