Piąty spływ kajakowy Katedry Informatyki

Nieformalne spotkania pracowników Katedry Informatyki stały się od wielu lat tradycją. Obok wspólnych wyjść na kręgle, czy na kolacje w czasie tzw. „Święta golonki” do pobliskiej restauracji „Chata”, organizowane są również spływy kajakowe. Tomek, jeden z naszych profesorów, zorganizował tą imprezę po raz piąty. Cztery pierwsze spływy odbyły się na Wieprzu. W tegorocznej imprezie (8 lipca 2020) płynęliśmy Bystrzycą, a zakończenie przy tradycyjnym grillu zorganizowane zostało nad Zalewem Zemborzyckim. Jak zwykle frekwencja dopisała i na zakończeniu spotkało się ponad 20 osób. Tegoroczny spływ był wyjątkowy ze względu na fakt, że  nasz kolega Marek  wyjeżdża za głosem serca aż do Tajwanu i opuszcza nasz zespół. Na tą daleką podróż wyposażyliśmy Marka w okazjonalny „Bon na nowe życie” oraz zdjęcie z dedykacją i podpisami koleżanek i kolegów. Trzeba wyjaśnić, że Marek w specjalnym stroju „robił” wielokrotnie za super-modela na wszystkich pokazach w pracowni Motion Capture w Laboratorium Analizy Ruchu i Ergonomii Interfejsów (LARiEI) Katedry Informatyki.

 JM