Projekt BIG-SMART-LOG

Zastosowanie analizy dużych zbiorów danych do modelowania procesów w operacjach inteligentnej logistyki BIG-SMART-LOG (The Use of Big Data Analytics for Process Modelling in Smart Logistics Operations) jest międzynarodowym projektem badawczym w ramach konsorcjum CHIST-ERA, współtworzonego przez Narodowe Centrum Nauki, o numerze 2018/28/Z/ST6/00563, realizowanym przez pracowników Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej w okresie 29.03.2019 – 28.03.2021, we … Czytaj dalej Projekt BIG-SMART-LOG