Grupy badawcze

Grupa badawcza Inżynierii Sterowanej Modelami (Model Driven Engineering)

Głównym celem Grupy Badawczej MDE jest realizacja projektów wymiany i upowszechniania wiedzy o Inżynierii Sterowanej Modelami (MDE). MDE jest paradygmatem wytwarzania oprogramowania skupiającym się na procesie, w którym centralnym konceptem są modele, czyli abstrakcyjna i wysokopoziomowa reprezentacja rozwiązań problemów występujących w ramach danej dziedziny. Rzeczona reprezentacja, będąc jednocześnie aktualną dokumentacją, którą można swobodnie używać w kontaktach z klientem, wskutek zautomatyzowanych transformacji (w tym generacji kodu) jest przekształcana do postaci gotowej aplikacji.

Prowadzimy badania w szczególności nad technologią WebML. Tworzymy aplikacje wykorzystując tą technologię. Wypracowujemy również techniki i doświadczenia związane z technologiami MDE.

Członkowie grupy badawczej: