Wyróżniona praca doktorska pracownika KI

W dniu 26 czerwca 2024 pracownik Katedry Informatyki – Pani Marta Dziuba-Kozieł uzyskała stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych z wyróżnieniem w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Praca doktorska o temacie „Optyczna metoda wyznaczania kąta obrotu płaszczyzny polaryzacji światła z wykorzystaniem transformaty falkowej” spotkała się z wyjątkowym uznaniem recenzentów: prof. dr hab. inż. Janusza Mroczki (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Dominika Dorosza (AGH) oraz  dr hab. inż. Piotra Miluskiego, prof. PB (Politechnika Białostocka). Wszyscy recenzenci zgłosili wnioski o wyróżnienie pracy, podkreślając jej interdyscyplinarność.