(Polski) Debata o druku 3D na UMCS

Sorry, this entry is only available in Polish.

W środę 14 grudnia 2022 r. w budynku Ecotech Complex na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbył się panel w ramach projektu popularno-naukowego pt. „Eksploracja inspirowana technologią druku 3D”. Pierwsza debata, z planowanych ośmiu, była poświęcona tematyce “Młodzi i kreatywni, czyli jak młodzież oswaja druk 3D”. Wśród uczestników był pracownik Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej – dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni – kierownik Zakładu Programowania i Grafiki Komputerowej oraz założyciel laboratorium „Lab 3D”. Ponadto udział wzięli: mgr Łukasz Gierek – wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu (szkoleniowiec i trener), mgr Edyta Borowicz-Czuchryta – nauczycielka z Lubartowa, reprezentantka Polski na Konferencji Innowacyjnych Edukatorów w Sydney w Australii oraz mgr Paweł Olszewski – pracownik Katedry Systemów Inteligentnych Instytutu Informatyki UMCS. Moderatorem debaty była dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. uczelni, zastępca dyrektora Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie. Debata była poświęcona zagadnieniom dotyczących przygotowaniu młodzieży i dorosłych do zastosowań technologii druku 3D, metodom wdrażania druku 3D w szeroko rozumianej edukacji w różnych typach szkół i na różnych przedmiotach, wyzwaniach i ograniczeniach stojących przed nauczycielami, uczniami i placówkami szkolnymi, a także o możliwościach wdrażania druku 3D do procesu edukacyjnego. W dyskusji wielokrotnie powracał wątek powszechnego zainteresowania młodzieży do przyswojenia sobie zagadnień związanych z technologią druku 3 i jej implementacji w różnych obszarach edukacyjnych. W czasie debaty były prezentowane różne wydruki 3D, które zostały zrealizowane przez uczestników debaty w trakcie prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej.

Link do informacji o debacie: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,25173,pierwsza-debata-o-druku,125220.chtm#page-1

Link do nagrania debaty: https://youtu.be/BFGJd9E_Eno