Sorry, this entry is only available in Polish.

Procedura publikacji w JCSI artykułu z badań naukowych na potrzeby pracy magisterskiej

  1. Artykuł naukowy przedstawiający wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej powinien być przygotowany ściśle według szablonu dostępnego na stronie czasopisma: https://ph.pollub.pl/index.php/jcsi/about/submissions. Proszę stosować style zdefiniowane wyłącznie w tych szablonach. Błędy formalne mogą spowodować odrzucenie artykułu, a w najlepszym przypadku przedłużą czas przesłania do recenzji.
  2. Artykuł powinien być przesłany przez stronę czasopisma. Proszę poprawnie podać metadane i wszystkich współautorów w odpowiednich polach formularza zgłoszeniowego. Metadane (tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, literatura) proszę podawać w j.ang. Przed przesłaniem artykułu powinien on zostać zaakceptowany przez promotora. Akceptację artykułu promotor może przesłać na adres czasopisma: jcsi@pollub.pl. Po otrzymaniu akceptacji od promotora, będzie uruchomiona dalsza procedura.
  3. Artykuł w formacie docx+pdf powinien być przesłany przez magistranta (lub promotora) za pośrednictwem strony czasopisma, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem złożenia pracy magisterskiej;
  4. Redaktor techniczny sprawdza poprawność formalną artykułu i decyduje o jego przyjęciu do dalszej procedury lub zaleca wniesienie stosownych poprawek. Poprawione teksty i pliki należy zamieszczać w postaci załączników do odpowiedzi na otrzymywane z JCSI wiadomości mailowe (proszę nie tworzyć kolejnych zgłoszeń).
  5. Recenzenta wyznacza redaktor JCSI. W ciągu jednego tygodnia (w wyjątkowych przypadkach miesiąca) dyplomant uzyskuje decyzję merytoryczną o publikacji od redaktora Decyzja ta trafia równolegle do sekretarza Komisji Dyplomowania. W przypadku konieczności wniesienia poprawek zaleconych przez recenzenta, redakcja JCSI informuje o tym (wraz z przekazaniem uwag recenzenta) dyplomanta.

Z uwagi na sezon urlopowy artykuły do publikacji prosimy przesyłać do dnia 30 czerwca oraz od 1 września.