(Polski) Kolejny obroniony doktorat w KI

Sorry, this entry is only available in Polish.

Pan mgr inż. Stanisław Skulimowski, pracownik Katedry Informatyki, obronił pracę doktorską.

Obrona odbyła się 25 marca 2024 r., na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, przed komisją doktorską Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka techniczna i telekomunikacja. Tematem pracy była “Metoda wyszukiwania dopasowań obrazów obiektów 2D na podstawie analizy konturów przy wykorzystaniu miar lingwistycznych”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, profesor uczelni z Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. 

Pracę oceniali profesorowie:

  • Przemysław Rokita, kierownik Zakładu Grafiki Komputerowej w Instytucie Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
  • Robert Cierniak, kierownik Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Gratulujemy!

Linki: