(Polski) Konferencja CITS’24

Sorry, this entry is only available in Polish.

W dniach 14-17 maja 2024 odbyła się konferencja naukowa pt. Conference on Computational Intelligence, Information Technology and Systems Research (CITS’24). Organizatorem konferencji była Katedra Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej we współpracy z Instytutem Badań Systemowych PAN i Polskim Towarzystwem Informatycznym. Konferencja jest organizowana cyklicznie, począwszy od 2018 roku.

Konferencja miała na celu prezentację najnowszych osiągnięć z zakresu inteligencji obliczeniowej, systemów informacyjnych i badań systemowych. Naukowcy z różnych ośrodków naukowo-badawczych (m.in. University of Alberta, Canada; Systems Research Institute PAS, Poland; Al-Farabi Kazakh National University Almaty, Kazakhstan; I.Razzakov Kyrgyz State Technical University, Kyrgyzstan; L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana; Departamento de Lenguajes y Sistemas Inform´aticos Universidad de Alicante Alicante, Spain) podzielili się wiedzą z zakresu prowadzonych badań, wpisujących się w tematykę konferencji.

Sztuczna inteligencja (SI) i uczenie maszynowe to obecnie jedne z najważniejszych i  dynamicznie rozwijających się dziedzin naszego życia. Rozwiązania oparte o SI odgrywają coraz większą rolę w nauce i w przemyśle. Wiodącym tematem konferencji CITS’24 było zastosowanie nowoczesnych metod wykorzystujących SI do rozwiązywania współczesnych, złożonych problemów decyzyjnych. W ramach konferencji zorganizowana była również sesja posterowa, na której swoje projekty badawcze zaprezentowali studenci naszego wydziału.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Katedry Informatyki konferencja umożliwiła dyskusje badawcze, wymianę pomysłów i doświadczeń, tworzenie nowych kontaktów oraz prezentację prac badawczych na forum międzynarodowym.