(Polski) Konferencja naukowo-szkoleniowa „Muzeum medycyny we współczesnej edukacji medycznej i popularyzacji nauki”

Sorry, this entry is only available in Polish.

Pracownicy Katedry informatyki wzięli aktywny udział w Konferencji naukowo-szkoleniowej „Muzeum medycyny we współczesnej edukacji medycznej i popularyzacji nauki”, która została zorganizowana w ramach projektu „MEDPEDIA – Galeria Medyczna” w dniu 29 lutego 2024 r. na terenie Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.  

Prof. Jerzy Montusiewicz został zaproszony do komitetu organizacyjnego konferencji oraz do wygłoszenia referatu pt. „Zastosowanie komputerowych technologii 3D w tworzeniu cyfrowych muzeów”. Współautorami tego wystąpienia byli: dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni, dr inż. Jacek Kęsik, dr inż. Marcin Badurowicz oraz mgr inż. Stanisław Skulimowski. Podczas konferencji wygłoszono 11 referatów przez osoby reprezentujące: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i oczywiście pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wydaje się, że nawiązane kontakty zaowocują w przyszłości wspólnymi działaniami przy tworzeniu cyfrowej wersji ekspozycji tworzonego uniwersyteckiego muzeum medycyny.

https://muzeummedycyny.umlub.pl