(Polski) Współpraca naukowców Katedry Informatyki z lekarzami Kliniki Okulistyki UM w Lublinie

Sorry, this entry is only available in Polish.

W ramach grantu Interwencyjnego NAWA kierowanego przez prof. Roberta Rejdaka, kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, naukowcy z Katedry Informatyki pomogą ratować wzrok rannym na wojnie w Ukrainie. Zespół kierowany przez dr hab. inż. Dariusza Czerwińskiego, prof. uczelni, kierownika Katedry Informatyki oraz dr hab. inż. Kamila Jonaka, prof. uczelni, będzie odpowiedzialny za opracowanie metody przesyłu danych medycznych z terenów objętych konfliktem zbrojnym, zarówno z ośrodków medycznych położonych w zachodniej Ukrainie, jak i również ośrodków położonych bliżej linii frontu korzystających z sieci Starlink. W kolejnym etapie naukowcy z Politechniki Lubelskiej będą odpowiedzialni za usunięcie artefaktów oraz poprawę jakości zdjęć obrażeń oczu zarejestrowanych u ofiar wojennych. W końcowym etapie prac, na podstawie zdjęć oraz oceny okulistów, opracują algorytm sztucznej inteligencji pozwalający na szybszą ocenę obrażeń oczu bezpośrednio na terenach objętych działaniami wojennymi.

Więcej informacji: