Exhibition “Uzbekiscanning: LUT’s Scientific Expeditions 2022”

On September 30, 2022, the photo exhibition “Uzbekiscanning: LUT’s Scientific Expeditions 2022” was opened. The exhibition will be available in the Gallery of the Scientific and Technical Information Center of the Lublin University of Technology (building of the Center for Innovation and Advanced Technologies, 3rd floor).

Wystawa prezentuje zdjęcia wykonane w trakcie dwóch Wypraw Naukowych Politechniki Lubelskiej do Centralnej Azji, a mianowicie do Samarkandy i Buchary w Uzbekistanie. Wyprawy odbyły się w maju i czerwcu 2022 roku i miały na celu skanowanie 3D obiektów dziedzictwa kulturowego Jedwabnego Szlaku. Finansowanie wypraw były finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach projektu „3D Digital Silk Road” (PPI/APM/2019/1/00004).

The exhibition was opened by Prof. Jerzy Montusiewicz, DSc, PhD (Eng.). Part of the vernissage was tasting “lepioszek” (traditional Uzbek bread) and green tea.

More on the virtual exhibitions portal:

http://wystawy.biblioteka.pollub.pl/exhibits/show/uzbekiscanning–lut-s-scient

 

Marek Milosz