Strona główna » Aktualności

Aktualności

Zapraszamy serdecznie na cykl wykładów prowadzonych przez pracowników firm AXHelpers, Sii, Mobica, oraz WebChili, które odbywać się będą w okresie kwietnia i maja 2017.

5.04.2017 S4, godz. 8:00„Keep Calm and programuj Microsoft Dynamics dla biznesu” – Michał Szymczuk, Monika Gromadzka, AXHelpers

5.04.2017 E301, godz. 15:30-18:00„Testować, czy nie testować? Oto jest pytanie!” prowadzi Agnieszka Flis, Test Manager, Mobica. Tematyka:

 • Podstawy testowania
 • Konieczność testowania
 • Czym jest testowanie
 • Ogólne zasady testowania
 • Podstawowy proces testowy
 • Psychologia testowania
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 • Modele wytwarzania oprogramowania
 • Typy testów, testowanie oparte o ryzyka
 • Statyczne techniki
 • Techniki projektowania/planowania testów – estymowanie
 • Wybór technik testowania
 • Zarządzanie testami i modele ulepszania procesu testowego
 • Planowanie i szacowanie testów
 • Raportowanie testów i metryki

25.04.2017 S4 godz. 13:00 wykład Bazy danych jako warstwa trwałości w rzeczywistych aplikacjach – Andrzej Sternal, dyrektor Działu Produkcji, WebChili Sp. z o.o.

26.04.2017 S4 godz. 8:00 wykład „Zwinny projekt w niezwinnej organizacji” – Adam Myszak, Starszy Programista, WebChili Sp. z o.o.

26.04.2017 E401 godz. 14:00-17:00 wykład „Wprowadzenie do AUTOSAR” – Tomasz Łyszczyk, Mobica

26.04.2017 E301, godz. 15:30 „Testować, czy nie testować? Oto jest pytanie!” – Agnieszka Flis, Test Manager, Mobica

08.05.2017 S4, godz. 8:00-10:30 „Szkoda czasu na testowanie” – poprowadzą Jacek Miłaczewski (IT Designer) oraz Jakub Wilk (Starszy Programista), Sollers Consulting

09.05.2017 r. S5, godz. 10:15-12:45 – firma Sii Sp. z o.o.  wykład  „Zasady projektowania frameworków testowych”W dniu 22 marca 2017 roku Politechnika Lubelska zorganizowała kolejną edycję Dnia Otwartego dla wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na naszej Uczelni. W wydarzenie to aktywnie włączył się Instytut Informatyki, organizując prezentacje 6. nowoczesnych technologii informatycznych w Laboratorium Analizy Ruchu i Ergonomii Interfejsów oraz w Laboratorium Programowania Systemów Inteligentnych i Komputerowych Technologii 3D. Obydwa laboratoria znajdują się w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej.

W przygotowanie prezentacji zaangażowani byli pracownicy Instytutu Informatyki oraz studenci z kierunków: Informatyka i Inżynieria Biomedyczna, a tematyka pokazów w tym roku obejmowała poniższe zagadnienia:

 • „Eksploracja wirtualnych światów” – dr inż. Tomasz Szymczyk, mgr inż. Stanisław Skulimowski – Virtual Reality.
 • „Modele 3D zabytków Lublina” – dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL – 3D Modelling.
 • „Gra 3D od kuchni” – dr inż. Jacek Kęsik, Koło Naukowe Pentagon CAFE – 3D Printing.
 • „Rób to co ja. Obserwowanie siebie w komputerze” – dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska, dr inż. Jakub Smołka, dr Edyta Łukasik, mgr inż. Marek Kamiński – Motion Capture.
 • „Interfejsy mózg-komputer, czyli jak sterować za pomocą fal mózgowych” – mgr inż. Mateusz Mitaszka, studenci: Kinga Wesołowska, Martyna Wawrzyk, Roman Dmytruk – Electroencephalography and Computer-Brain Interface.
 • „Praktyczne zastosowanie eye-trackingu” – mgr inż. Magdalena Borys – Eyetracking.

Gośćmi pokazów w naszym Instytucie byli m.in. nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie, Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, a liczne zainteresowanie pokazami uczniów z różnych szkół w naszym regionie przerosło oczekiwania organizatorów i zaowocowało kolejkami i tłokiem. Dzień Otwarty był nie tylko okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej i bazy naukowej Instytutu Informatyki, ale także okazją do obejrzenia sal zajęciowych, laboratoryjnych, wykładowych, spotkania studentów i wykładowców oraz zobaczenia, jak na co dzień wyglądają zajęcia z Informatyki w naszym Instytucie.

Prezentacje zaszczycili swoja obecnością prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz dr inż. Marek Miłosz, Prodziekan ds. studenckich na kierunku Informatyka WEiI.

Dziękujemy wszystkim gościom za tak liczne przybycie. Wszystkich zainteresowanych tegorocznym wydarzeniem oraz studiami na Politechnice zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Dnia Otwartego w naszym Instytucie.

dr Mariusz Dzieńkowski

koordynator Dnia Otwartego w Instytucie InformatykiW styczniu 2017 roku firma Mobica zaprasza studentów Informatyki na cykl 3 wykładów otwartych. Zapewniamy dużo merytorycznych, przydatnych treści, a dla najaktywniejszych uczestników ciekawe nagrody.

16.01

DevOps w praktyce – prowadzi: Piotr Turczyn, Configuration Manager – godz. 10.00, sala nr 201, Budynek Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, ul. Nadbystrzycka 38A

BABOK – Podstawy Analizy Biznesowej – prowadzi: Joanna Sołtys, Test Engineer – godz. 11.00, sala nr 201, Budynek Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, ul. Nadbystrzycka 38A

23.01

Bezpieczeństwo informacji w organizacji – prowadzi; Tomasz Łyszczyk, Test Engineer, godz. 11.00, sala nr 4, Budynek Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, ul. Nadbystrzycka 36B

***
Mobica to wiodąca na świecie i wielokrotnie nagradzana firma produkująca oprogramowanie, zapewniająca kontrolę jego jakości oraz doradztwo biznesowe. Specjalizujemy się w prowadzeniu złożonych projektów nowej generacji, dla wielu wiodących, światowych koncernów oraz lokalnych liderów z szerokiej gamy branż m.in.: motoryzacyjnej, finansowej, aplikacji mobilnych, telewizyjnej, półprzewodnikowej, lotniczej i morskiej.

mobica_babok_print-01-1

mobica_bezpieczenstwo_print-01-1

mobica_devops_print-01-1Na organizowanym przez Urząd Miasta wydarzeniu promującym Lubelską Wyżynę IT dla uczniów – „Uczeń na wyżynie IT„, 29 listopada 2016 w siedzibie Polskiego Radia Lublin, pojawili się przedstawiciele kół naukowych działających w Instytucie Informatyki – Grupa .NET Politechniki Lubelskiej (pollub.net) oraz Pentagon Cafe. Studenci ze wszystkich lat studiów, od tych zarówno działających dopiero kilka miesięcy, do tych działających już kilka lat zachęcali swoich młodszych kolegów do podjęcia studiów na Politechnice Lubelskiej. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie byli zaciekawieni opiniami na temat jak jest trudno, czego będą mogli się nauczyć i jak wygląda życie studenckie. Przedstawiciele koła pollub.net prezentowali urządzenia Internetu Rzeczy sterowane komputerem, natomiast przedstawiciele koła Pentagon Cafe zaciekawili wszystkich animacjami 3D prezentującymi wizję Lublina w XVIII wieku odtworzonymi w programach do grafiki trójwymiarowej.

Poza przedstawicielami Wydziału Elektrotechniki i Informatyki byli też obecni studenci z kół naukowych działających na Wydziale Podstaw Techniki oraz przedstawiciele innych lubelskich uczelni. W ramach całego dnia obecnych było kilka kolejnych grup uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w Lublinie oraz okolicach.Laboratorium Analizy Ruchu i Ergonomii Interfejsów oraz Laboratorium Programowania Systemów Inteligentnych i Komputerowych Technologii 3D przy Instytucie Informatyki prezentowały urządzenia i stanowiska badawcze podczas V Wystawy Innowacyjnych Rozwiązań urządzeń badawczo-pomiarowych i nowych technologii w dniach 24-25.11.2016r. na Arenie Lublin.

Podczas wystawy prezentowane były m.in. roboty, okulary do wirtualnej rzeczywistości, skaner 3D pracujący w świetle strukturalnym, eye-tracker mobilny oraz materiały promocyjne w postaci filmów.Dnia 26.09.2016 r w Laboratorium Akwizycji Ruchu i Ergonomii Interfejsów odbędzie się pokaz obsługi systemu do rejestrowania ruchu dla osób z Laboratorium Biomechaniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie obejmuje: omówienie sprzętu, jego kalibrację oraz konfigurację, rejestrowanie ruchu oraz późniejszą obróbkę danych 3D. Osoby prowadzące szkolenie to: dr Edyta Łukasik, dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska oraz dr inż. Jakub Smołka.Firma Sollers Consulting zaprasza na wykład „Miliony linii kodu, setki programistów”, który odbędzie się na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej dnia 1 czerwca 2016 w godzinach 8:30-10:00 w sali E401.

Podczas wykładu poruszone zostaną takie tematy jak dlaczego wersjonowanie plików przez kopiowanie zawsze kończy się katastrofą, jak pracować w grupie nad jednym projektem i co spowodowało, że to git stał się najpopularniejszym systemem kontroli wersji.

Plakat z informacjami o wykładzieWykład firmy Milo Solutions 23 maja 2016, 10:41

Zapraszamy na wykład pana Kacpra Gazdy z firmy Milo Solutions, który odbędzie się 23 maja 2016 roku o godzinie 16:15 w sali E301. Tematyką spotkania będzie przyszłość pracy w Lublinie oraz programowanie w C++ i frameworku Qt oraz w języku Python.

logomotto

Plan wykładu na Politechnice LubelskiejW imieniu całego zespołu, serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt MADEM. Konferencja odbędzie się jutro, tj. 10 maja. Całość rozpocznie się o godz. 10.15 i potrwa mniej więcej do godziny 14. Konferencja odbędzie się w sali Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, w budynku Wydziału, w sali E212.

Planowana agenda:

Godzina Wydarzenie Prowadzący
10.15-10.30 Otwarcie, powitanie gości prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Koordynator projektu
10.30-11.00 Prezentacja przebiegu i rezultatów projektu dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik,  Kierownik projektu

dr inż. Marek Miłosz, Koordynator merytoryczny projektu

11.00-11.20 Prezentacja Portalu Wymiany Wiedzy mgr inż. Stanisław Skulimowski
11.20-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.20 Ochrona środowiska w regionie – stan obecny i perspektywy rozwoju mgr inż. Leszek Żelazny

dr inż. Arkadiusz Iwaniuk

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie

12.20-12.40 Możliwości wykorzystania stacji pogodowej do zdalnego monitorowania i prognozowania pogody inż. Tomasz Ratajczyk

dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik

12.40-13.00 Wykorzystanie sieci społecznościowych w ochronie środowiska dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL, Dyrektor Instytutu Informatyki

dr inż. Marek Miłosz, Koordynator merytoryczny projektu

13.00-13.20 Monitoring zagrożeń środowiskowych dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL, Wydział Ochrony Środowiska PL
13.20-13.40 Współpraca regionu z Urzędem Miasta w Porsgrunn (Norwegia) mgr inż. Ryszard Woś

dr Katarzyna Urban

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich

13.40-14.00 Zastosowanie informatyki w ochronie środowiska w regionie mgr inż. Robert Szlęzak

Wschodni Klaster ICT

Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych

Źródeł Energii (OZE)

14.00-… Zakończenie konferencji, poczęstunek


W dniach 5-8 listopada 2015 roku na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej odbędzie się II Polsko-Ukraińskie Studenckie Seminarium Informatyczne.

Jest to wydarzenie organizowane przez studentów i doktorantów z Politechniki Lubelskiej oraz Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Czerkasach (Ukraina). Seminarium ma pełnić rolę aktywizatora środowiska studenckiego na płaszczyźnie naukowej i na poziomie międzynarodowym – jego głównym celem jest umożliwienie studentom działającym w kołach naukowych zaprezentowania wyników swoich prac, często realizowanych poza planem zajęć akademickich. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w wybranych renomowanych czasopismach branżowych, co pozwoli ich autorom na postawienie ‚pierwszych kroków’ w środowisku naukowym, jak również przełoży się na szersze
rozpropagowanie zaprezentowanych rozwiązań.

Seminarium zostało objęte patronatem przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (oddział w Lublinie).

Agenda