Microsoft Azure Dev Tools for Teaching dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

(dawniej Microsoft Imagine, dawniej Microsoft DreamSpark Premium, dawniej MSDN Academic Alliance)

Program Azure Dev Tools for Teaching (znany wcześniej jako Microsoft Imagine w wersji Standard i Premium) to oparta na subskrypcjach oferta przeznaczona dla szkół i wydziałów z naukowym, technologicznym, inżynieryjnym i matematycznym (STEM) programem nauczania. Zapewnia nauczycielom, wykładowcom, uczniom i studentom profesjonalne narzędzia programistyczne i projektowe, oprogramowanie oraz usługi od firmy Microsoft. Zawiera nasze najnowsze technologie i usługi w chmurze, które inspirują i angażują uczniów i studentów. Ponadto zapewnia nauczycielom i wykładowcom zróżnicowany zestaw zasobów, dzięki którym ich zajęcia będą stawiać przed uczniami i studentami nowe wyzwania oraz angażować ich i motywować na nowe sposoby.

Oprócz dostępu do oprogramowania, poprzednio dostępnego w ramach Microsoft Imagine, studenci otrzymują również darmowe 100$ do wykorzystania na platformie Azure przez 12 miesięcy.

Okres ważności konta

UWAGA! Konta studenckie w systemie aktywne są tylko do końca bieżącego semestru. W celu przedłużenia ważności konta należy skontaktować się z panem Leszkiem Sałamachą (Katedra Informatyki / WEiI – ul. Nadbystrzycka 36B („Pentagon”), pokój S108, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, inne terminy dla studentów studiów zaocznych po uzgodnieniu przez telefon (0-81-538-43-52) lub e-mail (l.salamacha@pollub.pl). Student musi posiadać w indeksie wpis na semestr, w trakcie którego konto ma być ważne. Studenci, który zakończyli uczestnictwo we wszystkich przewidzianych programem studiów zajęciach nie mogą korzystać z systemu.

Rejestracja studenta

W celu zarejestrowania w systemie Microsoft Azure Dev Tools for Teaching dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki należy:

UWAGA: UŻYTKOWNIK SYSTEMU NIE MOŻE UMOŻLIWIAĆ DOSTĘPU DO SWOJEGO KONTA OSOBOM TRZECIM.

Rejestracja pracownika

W celu zarejestrowania należy:

  • posiadać aktywne konto e-mail (zalecane jest użycie adresu na serwerach Politechniki)
  • pobrać odpowiedni plik formularza,
  • wypełnić formularz,
  • z wypełnionym formularzem oraz dowodem tożsamości zgłosić się do pana Leszka Sałamachy (dane kontaktowe poniżej) – z powodów epidemiologicznych w tej chwili proszę przysyłać zeskanowane dokumenty na adres l.salamacha@pollub.pl,
  • na podany adres e-mail zostaną przysłane informacje umożliwiające logowanie w systemie (tworzenie konta zazwyczaj trwa nie dłużej niż 24 godziny), ta rejestracja daje dostęp jedynie do portalu http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=76BBEA56-AF8B-E011-969D-0030487D8897 (oprogramowanie innych firm).
  • W celu uzyskania dostępu do oprogramowania firmy Microsoft (bez Microsoft Office) należy:
  • na stronie https://my.visualstudio.com należy założyć konto Microsoft używając adresu z domeny @pollub.pl,
  • na stronie https://aka.ms/devtoolsforteaching należy przejść weryfikację, po której możemy korzystać z oprogramowania Microsoft.

UWAGA: UŻYTKOWNIK SYSTEMU NIE MOŻE UMOŻLIWIAĆ DOSTĘPU DO SWOJEGO KONTA OSOBOM TRZECIM.

Pobieranie oprogramowania

Osoby posiadające ważne konto w systemie mogą pobierać oprogramowanie z portalu Azure dostępnego pod https://aka.ms/devtoolsforteaching (oprogramowanie firmy Microsoft) oraz portalu onthehub.com dostępnego pod http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=76BBEA56-AF8B-E011-969D-0030487D8897 (oprogramowanie innych firm).

Zasady korzystania z systemu

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z umową licencyjną, aneksem do umowy oraz z zasadami korzystania z systemu ELMS na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Dostępne są tutaj oraz na stronie programu Microsoft Azure Dev Tools.

Administrator systemu ELMS

Administratorem systemu ELMS dla WEiI PL jest:

Leszek Sałamacha

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 36B, budynek „Pentagon”, pokój S108
20-618 Lublin

email: l.salamacha@pollub.pl
telefon: 81-538-4352