Nasze projekty

Katedra Informatyki uczestniczy w kilku różnych projektach. Współpracujemy z uniwersytetami z Europy i Azji. Jesteśmy również zaangażowani we współprace z organizacjami z przemysłu.

Jesteśmy w stanie przeprowadzać badania w takich dziedzinach jak: inżynieria oprogramowania, zarządzanie przedsięwzięciami IT, systemy zarządzania wiedzą, grafika komputera, motion capture, kryptografia, metody numeryczne, użyteczność i dostępność interfejsów.

Instytut jest doświadczony również we współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie metodyk prowadzenia projektów.

Najbardziej istotne projekty prowadzone obecnie:

Niedawno zakończone projekty: