Strona główna » Egzaminy dyplomowe inżynierskie

 Sekretarz 1. komisji egzaminacyjnej

mgr inż. Piotr Wójcicki
pok. 214 WEiI, e-mail: p.wojcicki@pollub.pl

 

Ważne! (na podstawie tej wiadomości następuje przydział osób)

Chciałbym poprosić wszystkich z Państwa, którzy już złożyli pracę, a nie przesyłali mi dotychczas cyfrowej wersji pracy, o przesłanie do mnie wiadomości według poniższego szablonu (w przypadku grup wieloosobowych wystarczy, żeby pracę przesłała jedna osoba)

Tytuł wiadomości: „[###] Obrony [miesiąc] 2017, imię i nazwisko promotora, imię i nazwisko autora/autorów”, gdzie za „miesiąc”, „imię i nazwisko promotora” oraz „imię i nazwisko autora/autorów” proszę wstawić odpowiednie dane.

Do wiadomości proszę o dołączenie cyfrowej wersji pracy (preferowany format PDF) – sama treść wiadomości może być pusta.

 

Najbliższe terminy obron:

Aktualna lista zagadnień: obrony-iist-grupy-zagadnien-2017-v4

Najbliższe terminy przyjmowania prac dyplomowych:

 

[10.10.2017 (wtorek), 10:50]

Dodanie grafiku październikowych obron.

[16.06.2017 (piątek), 23:50]

Dodanie grafiku czerwcowych obron (grafik – 22_06_2017). W najbliższych dniach przekazane zostaną pozostałe informacje dotyczące przebiegu obron drogą elektroniczną.

[6.06.2017 (wtorek), 00:20]

Aktualizacja informacji na potrzeby czerwcowych obron.

 

 

Przed obroną

Instrukcje pisania pracy, wzór strony tytułowej i tematy:

http://weii.pollub.pl/pl/studenci/prace-dyplomowe

Do dziekanatu trzeba złożyć:

 • indeks, z kompletem zaliczeń
 • indeks, zgodnie z zarządzeniem Rektora, musi zostać oddany na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony
 • cztery zdjęcia do dyplomu w garniturze. Zdjęcia w formacie 4,5cm x 6,5cm, podpisane
 • opłatę za dyplom w kwocie 60 zł – wersja polska, 40zł – wersja angielska (druk do wpłaty w kasie Politechniki do pobrania w dziekanacie WEiI)

Do promotora trzeba złożyć:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej w twardej oprawie (z dołączoną płytą CD)
  (może być miękka oprawa, bądź brak fizycznej wersji pracy, o ile promotor wyrazi takie życzenie, stąd wskazany jest wcześniejszy kontakt z promotorem w tej kwestii)

Do sekretarza komisji trzeba zanieść:

 • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej – do archiwum) wraz z płytą CD przyklejoną (druk dwustronny)
 • Począwszy od roku 2016, wszystkie prace muszą bezwzględnie przejść przez system antyplagiatowy (odnośnik do systemu dostępny jest z poziomu wirtualnego dziekanatu EHMS). W związku z powyższym, każda praca musi zawierać również trzy dodatkowe elementy (dołączone do pracy w postaci oddzielnych kartek „luzem”): oświadczenie autora pracy (załącznik nr 1), oświadczenie promotora pracy (załącznik nr 3) oraz pierwszą stronę z raportu antyplagiatowego (strona z wyszczególnionymi procentami zapożyczeń)
 • Oddzielną płytę CD (podpisaną imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu, tematem pracy i nazwiskiem promotora) w kopercie papierowej

W przypadku prac wielu autorów należy złożyć tyle prac, ilu jest autorów – podobnie wygląda sytuacja z płytami CD. Każdy autor musi mieć egzemplarz swojej pracy. W związku z powyższym:

 • W przypadku pracy jednoosobowej wymagane są: jeden egzemplarz pracy dyplomowej (wraz z przyklejoną na końcu płytą) oraz jedna podpisana płyta w miękkiej kopercie
 • W przypadku pracy dwuosobowej wymagane są: dwa egzemplarze pracy dyplomowej (wraz z przyklejonymi na końcu płytami) oraz dwie podpisane płyty w miękkiej kopercie
 • W przypadku pracy trzyosobowej wymagane są: trzy egzemplarze pracy dyplomowej (wraz z przyklejonymi na końcu płytami) oraz trzy podpisane płyty w miękkiej kopercie

Na płycie powinna znaleźć się: elektroniczna wersja pracy (format PDF, mile widziany również oryginał, np. DOC), prezentacja dyplomowa, kod aplikacji, ewentualnie dodatkowe biblioteki niezbędne do działania aplikacji.

Po obronie

Po obronie dyplomant powinien złożyć w dziekanacie kartę obiegową.

Wydanie dyplomu następuje najczęściej do miesiąca czasu.

Ważne uwagi:

 • Jeśli termin obrony jeszcze nie jest ustalony – będzie ustalony po zgłoszeniu się kilku dyplomantów z pracami;
 • Pracę należy dostarczyć do sekretarza nie później niż tydzień przed terminem obrony!
 • Liczy się kolejność składania podpisanych prac – zgłoszenie samej chęci obrony e-mailem nie gwarantuje obrony w danym terminie!;
 • Wskazany jest kontakt osobisty z sekretarzem
 • Niedopełnienie terminów/wymagań może wiązać się z niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego;

Oświadczenie

Praca musi zawierać (podpisane!) oświadczenie autora pracy:

Oświadczenie autora (autorów) pracy

Wzór dostępny w formie Oświadczenie-Instytut-Informatyki-WEiI2

W przypadku prac wielu autorów można np. oświadczenie przerobić na wersję „mnogą” lub zbudować kilka stron oświadczenia. Wszyscy autorzy muszą się pod nim podpisać!

Zagadnienia (grupy pytań) na egzamin dyplomowy:

Zaktualizowane zagadnienia: obrony-iist-grupy-zagadnien-2017-v4

Archiwalne grupy pytań dostępne pod adresem: archiwalne

Często zadawane pytania (FAQ) co do organizacji obron

Kto jest członkiem komisji?
W komisji znajdują się zawsze przynajmniej 3 osoby – przewodniczący komisji (obecnie dr hab. T. Zientarski, prof. PL), promotor oraz sekretarz. Poza tym w komisji mogą znaleźć się także inni pracownicy Uczelni.

Kiedy i w jaki sposób należy podać zestawy pytań?
Kilka dni przed obroną, rozesłana zostanie do wszystkich uczestników obron wiadomość, ze szczegółami dotyczącymi kolejności poszczególnych osób oraz innymi sprawami organizacyjnymi. W wiadomości zawarte również zostaną instrukcje, jak należy przesłać odpowiednie grupy pytań.

Czy trzeba przynieść indeks na obronę?
Nie, po oddaniu indeksu do dziekanatu nie trzeba się już nim przejmować, sekretarz zajmie się dalszymi formalnościami.

Czy na płycie musi być kod aplikacji?
Powinien. Trzeba skonsultować się z promotorem jeśli nie chce się go umieszczać.