Sekretarz 1. komisji egzaminacyjnej

mgr inż. Piotr Wójcicki
pok. 115 Pentagon, e-mail: p.wojcicki@pollub.pl

 

 

Najbliższe terminy obron:

 

 

Proszę potraktować grafik orientacyjnie – należy być przed salą najpóźniej 30 minut przed planowanym wejściem (ze względu na ewentualne przesunięcia).

 

 

 

Szanowni Państwo,
zbliżają się pierwsze obrony, zgodnie z grafikiem umieszczonym niżej (aktualizacja wkrótce…), chciałbym prosić wszystkich którzy jeszcze nie dostarczyli finalnej wersji prezentacji o przesłanie jej mailowo razem z wybranymi zagadnieniami.
Dodatkowo przypominam, że warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze złożenie uzupełnionego indeksu do dziekanatu. Jeśli ktoś jest na liście, a nie dostarczył indeksu nie będzie dopuszczony do egzaminu.

 

Ważne! (na podstawie tej wiadomości następuje przydział osób)

Chciałbym poprosić wszystkich z Państwa, którzy już złożyli pracę, a nie przesyłali mi dotychczas cyfrowej wersji pracy, o przesłanie do mnie wiadomości według poniższego szablonu (w przypadku grup wieloosobowych wystarczy, żeby pracę przesłała jedna osoba)

Tytuł wiadomości: „[###] Obrony [miesiąc] 2018, imię i nazwisko promotora, imię i nazwisko autora/autorów”, gdzie za „miesiąc”, „imię i nazwisko promotora” oraz „imię i nazwisko autora/autorów” proszę wstawić odpowiednie dane.

Do wiadomości proszę o dołączenie cyfrowej wersji pracy (preferowany format PDF) – sama treść wiadomości może być pusta.

 

Aktualna lista zagadnień: obrony-iist-grupy-zagadnien-2017-v4

Najbliższe terminy przyjmowania prac dyplomowych:

Przydatne informacje

 • Instrukcje pisania pracy, wzór strony tytułowej i tematy.
 • Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania.

 

Przed obroną

Do dziekanatu trzeba złożyć:

 • indeks, z kompletem zaliczeń
 • indeks, zgodnie z zarządzeniem Rektora, musi zostać oddany na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony
 • cztery zdjęcia do dyplomu w garniturze. Zdjęcia w formacie 4,5cm x 6,5cm, podpisane
 • opłatę za dyplom w kwocie 60 zł – wersja polska, 40zł – wersja angielska (druk do wpłaty w kasie Politechniki do pobrania w dziekanacie WEiI)

Do promotora trzeba złożyć:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej w twardej oprawie (z dołączoną płytą CD)
  (może być miękka oprawa, bądź brak fizycznej wersji pracy, o ile promotor wyrazi takie życzenie, stąd wskazany jest wcześniejszy kontakt z promotorem w tej kwestii)

Do sekretarza komisji trzeba zanieść:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej (druk dwustronny) w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej – do archiwum) wraz z płytą CD podpisaną i przyklejoną na wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy (płyta CD powinna zawierać plik dokumentu pracy w formacie edytowalnym oraz formacie PDF, plik prezentacji, kod źródłowy aplikacji oraz zeskanowane podpisane oświadczenia studenta i promotora wygenerowane z systemu antyplagiatowego oraz potwierdzenie analizy antyplagiatowej (podpisane przez studenta).
 • Oddzielną płytę CD (podpisaną imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu, tematem pracy i nazwiskiem promotora) w kopercie papierowej.
 • Począwszy od roku 2016, wszystkie prace muszą bezwzględnie przejść przez system antyplagiatowy (odnośnik do systemu dostępny jest z poziomu wirtualnego dziekanatu EHMS). W związku z powyższym, każda praca musi zawierać również cztery dodatkowe elementy (dołączone do pracy w sposób trwały):
  • oświadczenia studenta (załącznik nr 1 z systemu antyplagiatowego),
  • opinię promotora na temat oryginalności pracy oraz w sprawie dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej (załącznik nr 2 z systemu antyplagiatowego),
  • potwierdzenie analizy antyplagiatowej (podpisane przez studenta),
  • oświadczenie autora (autorów) pracy (wzór na stronie Instytutu).
  • Wzory załączników określa Zarządzenie Nr R-2/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej

[Aktualizacja: 3.01.2018, 14.35]

 

Ponadto przypominam, iż w wydrukowanym egzemplarzu pracy należy umieścić streszczenie w języku polskim i angielskim (po spisie treści).

W przypadku prac wielu autorów należy złożyć tyle prac, ilu jest autorów – podobnie wygląda sytuacja z płytami CD. Każdy autor musi mieć egzemplarz swojej pracy. W związku z powyższym:

 • W przypadku pracy jednoosobowej wymagane są: jeden egzemplarz pracy dyplomowej (wraz z przyklejoną na końcu płytą) oraz jedna podpisana płyta w miękkiej kopercie przyklejona do pracy oraz jedna oddzielna podpisana płyta.
 • W przypadku pracy dwuosobowej wymagane są: dwa egzemplarze pracy dyplomowej (wraz z przyklejonymi na końcu płytami) oraz dwie podpisane płyty w miękkiej kopercie przyklejone do pracy oraz jedna oddzielna podpisana płyta
 • W przypadku pracy trzyosobowej wymagane są: trzy egzemplarze pracy. dyplomowej (wraz z przyklejonymi na końcu płytami) oraz trzy podpisane płyty w miękkiej kopercie przyklejone do pracy oraz jedna oddzielna podpisana płyta.

Na płycie powinna znaleźć się: elektroniczna wersja pracy (format PDF oraz format edytowalny, np. DOC), prezentacja dyplomowa, kod aplikacji, zeskanowane podpisane oświadczenia studenta i promotora wygenerowane z systemu antyplagiatowego oraz potwierdzenie analizy antyplagiatowej (podpisane przez studenta), dodatkowe biblioteki niezbędne do działania aplikacji.

Po obronie

Po obronie dyplomant powinien złożyć w dziekanacie kartę obiegową.

Wydanie dyplomu następuje najczęściej do miesiąca czasu.

Ważne uwagi:

 • Jeśli termin obrony jeszcze nie jest ustalony – będzie ustalony po zgłoszeniu się kilku dyplomantów z pracami;
 • Pracę należy dostarczyć do sekretarza nie później niż tydzień przed terminem obrony!
 • Liczy się kolejność składania podpisanych prac – zgłoszenie samej chęci obrony e-mailem nie gwarantuje obrony w danym terminie!;
 • Wskazany jest kontakt osobisty z sekretarzem
 • Niedopełnienie terminów/wymagań może wiązać się z niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego;

Oświadczenie

Praca musi zawierać (podpisane!) oświadczenie autora pracy:

Oświadczenie autora (autorów) pracy

Wzór dostępny w formie Oświadczenie-Instytut-Informatyki-WEiI2

W przypadku prac wielu autorów można np. oświadczenie przerobić na wersję „mnogą” lub zbudować kilka stron oświadczenia. Wszyscy autorzy muszą się pod nim podpisać!

Zagadnienia (grupy pytań) na egzamin dyplomowy:

Zaktualizowane zagadnienia: obrony-iist-grupy-zagadnien-2017-v4

Archiwalne grupy pytań dostępne pod adresem: archiwalne

Często zadawane pytania (FAQ) co do organizacji obron

Kto jest członkiem komisji?
W komisji znajdują się zawsze przynajmniej 3 osoby – przewodniczący komisji (obecnie dr hab. T. Zientarski, prof. PL), promotor oraz sekretarz. Poza tym w komisji mogą znaleźć się także inni pracownicy Uczelni.

Kiedy i w jaki sposób należy podać zestawy pytań?
Kilka dni przed obroną, rozesłana zostanie do wszystkich uczestników obron wiadomość, ze szczegółami dotyczącymi kolejności poszczególnych osób oraz innymi sprawami organizacyjnymi. W wiadomości zawarte również zostaną instrukcje, jak należy przesłać odpowiednie grupy pytań.

Czy trzeba przynieść indeks na obronę?
Nie, po oddaniu indeksu do dziekanatu nie trzeba się już nim przejmować, sekretarz zajmie się dalszymi formalnościami.

Czy na płycie musi być kod aplikacji?
Powinien. Trzeba skonsultować się z promotorem jeśli nie chce się go umieszczać.