[Ostatnia aktualizacja: 21.06.2019]

 Sekretarz 3. komisji egzaminacyjnej

mgr inż. Piotr Wójcicki
pok. 115 Pentagon, e-mail: p.wojcicki@pollub.pl

 

Szanowni Państwo,

proszę wszystkie osoby chcące przystąpić do egzaminu dyplomowego w czerwcu 2019 o złożenie pracy do 10.06.2019 oraz o wcześniejszą informację mailową.

[Aktualizacja 30.05.2019]

 

Najbliższe terminy obron:

 

Ze względu na okres urlopowy egzaminy nie będą organizowane w terminach 19.06.2019 – 15.09.2019

wrzesień/październik 2019

 

Wkrótce pojawi się grafik obron.

Proszę potraktować grafik orientacyjnie – należy być przed salą najpóźniej godzinę przed planowanym wejściem (ze względu na ewentualne przesunięcia).

[Aktualizacja 21.06.2019]

 

Archiwalne terminy obron:

21.01.2019 (poniedziałek) – godz. 9.00 (15 osób)  sala 119 (Pentagon)

24.01.2019 (czwartek) – godz. 8.00(20 osób) sala 119 (Pentagon) 

28.01.2019 (poniedziałek) – godz. 9.00 (20 osób) sala 119 (Pentagon)

29.01.2019 (wtorek) – godz. 9.00 (20 osób) sala 119 (Pentagon)

30.01.2019 (środa) – godz. 8.00 (28 osób) sala 119 (Pentagon)

7.02.2019 (czwartek) – (20 osób) – godz. 10.00 sala 119 (Pentagon) 

25.02.2019 (poniedziałek) – (22 osoby) godz 8.45 sala 119 (Pentagon)

27.02.2019 (środa) – (20 osób) godz. 10.30 sala 119 (Pentagon) 

14.03.2019 (czwartek) (12 osób) godz. 8.15 sala 119 (Pentagon) 

16.04.2019 – godz. 13.45 sala 119 (Pentagon) 

18.06.2019 (wtorek) – godz. 13.30 (5 osób) sala 119 (Pentagon)

 

Ze względów organizacyjnych, w danym dniu może bronić się maksymalnie wskazana liczba osób. Decyduje kolejność składania prac (nie ma możliwości rezerwowania sobie wybranego terminu lub zgłaszania chęci przystąpienia do egzaminu).

Prace dyplomowe należy złożyć przynajmniej na tydzień do dwóch przed wskazanym terminem egzaminu.

[Aktualizacja 16.04.2019]

 

BARDZO WAŻNA AKTUALIZACJA! – 9.01.2019, 10.15

W związku z wprowadzeniem nowego systemu antyplagiatowego wykorzystującego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) i Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) następuje aktualizacja wymaganych załączników. Proszę zapoznać się z Zarządzeniem Nr R-3/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej

Najważniejsze informacje zawiera § 6 ust. 3:
(…) student dołącza do każdego jej egzemplarza przygotowywanego w formie drukowanej (…) wydruki
czterech dokumentów związanych z przeprowadzoną analizą antyplagiatową:

 • oświadczenia studenta, o którym mowa w § 2 ust. 3
 • opinii promotora, o której mowa w § 6 ust. 2
 • potwierdzenie analizy antyplagiatowej w systemie ASAP, o którym mowa w § 3 ust. 4
 • oraz raportu ogólnego z badania antyplagiatowego w systemie JSA – NOWY DOKUMENT!

Dokumenty te muszą być umieszczone w pracy w sposób trwały (tzn. znajdować się
w oprawie każdego egzemplarza) bezpośrednio po stronie tytułowej pracy.

Ważne! (na podstawie tej wiadomości następuje przydział osób)

Chciałbym poprosić wszystkich z Państwa, którzy już złożyli pracę, a nie przesyłali mi dotychczas cyfrowej wersji pracy, o przesłanie do mnie wiadomości według poniższego szablonu (w przypadku grup wieloosobowych wystarczy, żeby pracę przesłała jedna osoba)

Tytuł wiadomości: „[###] Obrony [miesiąc] 2019, imię i nazwisko promotora, imię i nazwisko autora/autorów”, gdzie za „miesiąc”, „imię i nazwisko promotora” oraz „imię i nazwisko autora/autorów” proszę wstawić odpowiednie dane.

Do wiadomości proszę o dołączenie cyfrowej wersji pracy (preferowany format PDF) – sama treść wiadomości może być pusta.

 

Szanowni Państwo,

przypominam, że warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze złożenie uzupełnionego indeksu do dziekanatu. Jeśli ktoś jest na liście, a nie dostarczył indeksu nie będzie dopuszczony do egzaminu.

 

Szanowni Państwo,
na karcie obiegowej podpisuje się promotor, a następnie (po podpisaniu) kartę podbija pieczątką Pani Magdalena Latkowska (sekretariat – 118 Pentagon). W tej kolejności.

 

Aktualna lista zagadnień: obrony IIST – grupy zagadnień 2018_v1 [aktualizacja 15.12.2015]

Najbliższe terminy przyjmowania prac dyplomowych:

Przydatne informacje

 • Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania.

Przed obroną

Do dziekanatu trzeba złożyć:

 • indeks, z kompletem zaliczeń
 • indeks, zgodnie z zarządzeniem Rektora, musi zostać oddany na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony
 • cztery zdjęcia do dyplomu. Zdjęcia w formacie 4,5cm x 6,5cm, podpisane
 • opłatę za dyplom w kwocie 60 zł – wersja polska

Do promotora trzeba złożyć:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej w twardej oprawie (z dołączoną płytą CD)
  (może być miękka oprawa, bądź brak fizycznej wersji pracy, o ile promotor wyrazi takie życzenie, stąd wskazany jest wcześniejszy kontakt z promotorem w tej kwestii)

Do sekretarza komisji trzeba zanieść:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej (druk dwustronny) w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej – do archiwum) wraz z płytą CD podpisaną i przyklejoną na wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy (płyta CD powinna zawierać plik dokumentu pracy w formacie edytowalnym oraz formacie PDF, plik prezentacji, kod źródłowy aplikacji oraz zeskanowane podpisane oświadczenia studenta i promotora wygenerowane z systemu antyplagiatowego oraz potwierdzenie analizy antyplagiatowej (podpisane przez studenta).
 • Oddzielną płytę CD (podpisaną imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu, tematem pracy i nazwiskiem promotora) w kopercie papierowej.
 • Począwszy od roku 2016, wszystkie prace muszą bezwzględnie przejść przez system antyplagiatowy (odnośnik do systemu dostępny jest z poziomu wirtualnego dziekanatu EHMS). W związku z powyższym, każda praca musi zawierać również cztery dodatkowe elementy:
  • oświadczenia studenta, o którym mowa w § 2 ust. 3
  • opinii promotora, o której mowa w § 6 ust. 2
  • potwierdzenie analizy antyplagiatowej w systemie ASAP, o którym mowa w § 3 ust. 4
  • oraz raportu ogólnego z badania antyplagiatowego w systemie JSA – NOWY DOKUMENT!

Dokumenty te muszą być umieszczone w pracy w sposób trwały (tzn. znajdować się
w oprawie każdego egzemplarza) bezpośrednio po stronie tytułowej pracy.
Prace które nie będą posiadały wymienionych elementów nie będą przyjmowane.

 

[Aktualizacja: 9.01.2019, 10.15]

 

Ponadto przypominam, iż w wydrukowanym egzemplarzu pracy należy umieścić streszczenie w języku polskim i angielskim (po spisie treści).

W przypadku prac wielu autorów należy złożyć tyle prac, ilu jest autorów – podobnie wygląda sytuacja z płytami CD. Każdy autor musi mieć egzemplarz swojej pracy. W związku z powyższym:

 • W przypadku pracy jednoosobowej wymagane są: jeden egzemplarz pracy dyplomowej (wraz z płytą: jedna podpisana płyta w miękkiej kopercie przyklejone na końcu pracy) oraz jedna oddzielna podpisana płyta.
 • W przypadku pracy dwuosobowej wymagane są: dwa egzemplarze pracy dyplomowej (wraz z płytami: dwie podpisane płyty w miękkiej kopercie przyklejone na końcu pracy) oraz jedna oddzielna podpisana płyta
 • W przypadku pracy trzyosobowej wymagane są: trzy egzemplarze pracy dyplomowej (wraz z płytami: trzy podpisane płyty w miękkiej kopercie przyklejone na końcu pracy) oraz jedna oddzielna podpisana płyta.

Na płycie powinna znaleźć się: elektroniczna wersja pracy (format PDF oraz format edytowalny, np. DOC), prezentacja dyplomowa, kod aplikacji, zeskanowane podpisane oświadczenia studenta i promotora wygenerowane z systemu antyplagiatowego oraz potwierdzenie analizy antyplagiatowej (podpisane przez studenta), dodatkowe biblioteki niezbędne do działania aplikacji.

Po obronie

Po obronie dyplomant powinien złożyć w dziekanacie kartę obiegową.

Wydanie dyplomu następuje najczęściej do miesiąca czasu.

Ważne uwagi:

 • Jeśli termin obrony jeszcze nie jest ustalony – będzie ustalony po zgłoszeniu się kilku dyplomantów z pracami;
 • Pracę należy dostarczyć do sekretarza nie później niż tydzień przed terminem obrony!
 • Liczy się kolejność składania podpisanych prac – zgłoszenie samej chęci obrony e-mailem nie gwarantuje obrony w danym terminie!;
 • Wskazany jest kontakt osobisty z sekretarzem
 • Niedopełnienie terminów/wymagań może wiązać się z niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego;

Oświadczenie

Praca musi zawierać (podpisane!) oświadczenie autora pracy:

Zagadnienia (grupy pytań) na egzamin dyplomowy:

Aktualne zagadnienia: obrony IIST – grupy zagadnień 2018_v1

Archiwalne zagadnienia: obrony-iist-grupy-zagadnien-2017-v4

Archiwalne grupy pytań dostępne pod adresem: archiwalne

Często zadawane pytania (FAQ) co do organizacji obron

Kto jest członkiem komisji?
W komisji znajdują się zawsze przynajmniej 3 osoby – przewodniczący komisji (obecnie dr hab. T. Zientarski, prof. PL), promotor oraz sekretarz. Poza tym w komisji mogą znaleźć się także inni pracownicy Uczelni.

Kiedy i w jaki sposób należy podać zestawy pytań?
Kilka dni przed obroną, rozesłana zostanie do wszystkich uczestników obron wiadomość, ze szczegółami dotyczącymi kolejności poszczególnych osób oraz innymi sprawami organizacyjnymi. W wiadomości zawarte również zostaną instrukcje, jak należy przesłać odpowiednie grupy pytań.

Czy trzeba przynieść indeks na obronę?
Nie, po oddaniu indeksu do dziekanatu nie trzeba się już nim przejmować, sekretarz zajmie się dalszymi formalnościami.

Czy na płycie musi być kod aplikacji?
Powinien. Trzeba skonsultować się z promotorem jeśli nie chce się go umieszczać.