Spotkanie organizacyjne dla studentów Politechniki Lubelskiej zainteresowanych udziałem w Akademii Red Hat odbędzie się w drugiej połowie października po ustaleniu planów zajęć i ogłoszeniu informacji o działaniu Akademii Red Hat na Politechnice Lubelskiej na wybranych wykładach poszczególnych lat.
Cele działania, korzyści z udziału w akademii, dostępne szkolenia (zarówno te z instruktorem jak i samodzielne) zostaną przedstawione na spotkaniu, wstępnie planowanym na godz. 20:00 w dniu 14 października 2021.

Ogłoszenia i materiały dla członków Akademii Red Hat Politechniki Lubelskiej dostępne są na platformie moodle: https://moodle3.cs.pollub.pl/course/view.php?id=713