Pracownicy

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. Uczelni

Zakład Programowania i Grafiki Komputerowej

dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. Uczelni – Kierownik zakładu
dr hab. Paweł Karczmarek, prof. Uczelni
dr Marcin Barszcz
dr inż. Krzysztof Dziedzic
dr inż. Jacek Kęsik
dr inż. Sylwester Korga
dr inż. Elżbieta Miłosz
dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska
dr inż. Tomasz Szymczyk
dr inż. Kamil Żyła
mgr inż. Stanisław Skulimowski

Zakład Podstaw Informatyki i Modelowania Komputerowego

dr hab. Tomasz Zientarski, prof. Uczelni – Kierownik zakładu
dr hab. Stanisław Grzegórski, prof. Uczelni
dr inż. Dariusz Gutek
dr Adam Kiersztyn
dr Edyta Łukasik
dr Beata Pańczyk
dr inż. Maciej Pańczyk
dr inż. Jakub Smołka

Zakład Inżynierii Oprogramowania i Systemów Baz Danych

dr inż. Marek Miłosz, prof. Uczelni – Kierownik zakładu
dr Mariusz Dzieńkowski
dr inż. Piotr Muryjas
dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik
mgr inż. Magdalena Chmielewska
mgr inż. Michalina Gryniewicz-Jaworska
mgr inż. Monika Kaczorowska

Zakład Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Sieci

dr inż. Grzegorz Kozieł – Kierownik zakładu
dr inż. Piotr Kopniak
dr inż. Sławomir Przyłucki
dr inż. Marcin Badurowicz
mgr Maria Jarosińska
mgr inż. Marek Kamiński

Zakład Internetu Rzeczy

dr hab. Małgorzata Charytanowicz, prof. Uczelni – Kierownik zakładu
dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. Uczelni
dr inż. Tomasz Nowicki
dr Paweł Powroźnik
mgr inż. Katarzyna Baran
mgr inż. Mikhail Tokovarov
mgr inż. Piotr Wójcicki

Pracownia techniczna

dr Leszek Sałamacha
mgr Anna Sałamacha
Ryszard Majewski

Sekretariat

inż. Magdalena Latkowska