Pracownicy

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL

Zastępca Dyrektora d.s. Naukowych
dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL

Zastępca Dyrektora d.s. Dydaktycznych
dr inż. Marek Miłosz

Zastępca Dyrektora d.s. Ogólnych
dr inż. Grzegorz Kozieł

Rada Instytutu Informatyki

dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL – przewodniczący, dyrektor Instytutu Informatyki
dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL – zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki do Spraw Naukowych
dr inż. Marek Miłosz – zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki do Spraw Dydaktycznych
dr inż. Grzegorz Kozieł – Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki do Spraw Ogólnych
dr hab. Stanisław Grzegórski, prof. PL
dr hab. Tomasz Zientarski, prof. PL
dr Beata Pańczyk – przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Instytutu Informatyki
inż. Magdalena Latkowska – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Zakład Programowania i Grafiki Komputerowej

dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL – Kierownik zakładu

Zakład Podstaw Informatyki i Modelowania Komputerowego

dr hab. Tomasz Zientarski, prof. PL – Kierownik zakładu

Zakład Inżynierii Oprogramowania i Systemów Baz Danych

dr inż. Marek Miłosz – Kierownik zakładu

Zakład Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Sieci

dr inż. Grzegorz Kozieł – Kierownik zakładu

Zakład Internetu Rzeczy

dr hab. Małgorzata Charytanowicz, prof. PL – Kierownik zakładu

Pracownia techniczna

Sekretariat