Pracownicy

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. uczelni

Zastępca Kierownika Katedry
dr hab. Tomasz Zientarski, prof. uczelni

Zakład Programowania i Grafiki Komputerowej

dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni – Kierownik zakładu
dr Marcin Barszcz
dr inż. Krzysztof Dziedzic
dr inż. Jacek Kęsik
dr inż. Sylwester Korga
dr inż. Elżbieta Miłosz
dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska
dr inż. Kamil Żyła
mgr inż. Stanisław Skulimowski

Zakład Podstaw Informatyki i Modelowania Komputerowego

dr hab. Tomasz Zientarski, prof. uczelni – Kierownik zakładu
dr inż. Dariusz Gutek
dr Adam Kiersztyn
dr Edyta Łukasik
dr Beata Pańczyk
dr inż. Maciej Pańczyk
dr inż. Jakub Smołka

Zakład Inżynierii Oprogramowania i Systemów Baz Danych

dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni – Kierownik zakładu
dr hab. inż. Kamil Jonak, prof. uczelni
dr Mariusz Dzieńkowski
dr inż. Piotr Muryjas
dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik
dr Waldemar Suszyński
mgr inż. Magdalena Chmielewska

Zakład Ochrony Informacji i Systemów Operacyjnych

dr inż. Grzegorz Kozieł – Kierownik zakładu
dr inż. Marcin Badurowicz
dr inż. Piotr Kopniak
dr inż. Sławomir Przyłucki
dr inż. Tomasz Szymczyk

Zakład Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji

dr hab. Małgorzata Charytanowicz, prof. uczelni – Kierownik zakładu
dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. uczelni
dr hab. inż. Michał Wydra, prof. uczelni
dr inż. Tomasz Nowicki
dr Paweł Powroźnik
mgr inż. Katarzyna Baran
mgr inż. Jakub Gęca
mgr inż. Piotr Wójcicki

Zakład Inteligencji Obliczeniowej

dr hab. Paweł Karczmarek, prof. uczelni – Kierownik zakładu
dr Michał Dolecki
dr inż. Bogusław Oleksiejuk
dr Konrad Smoliński
dr Rafał Stęgierski
mgr inż. Łukasz Gałka
mgr Dariusz Głuchowski
mgr Patrycja Miazek
mgr Alicja Pluta
mgr inż. Albert Rachwał
mgr inż. Alicja Rachwał
mgr Magdalena Zoła

Pracownia techniczna

dr Leszek Sałamacha
mgr Anna Sałamacha
Zbigniew Góra

Sekretariat

inż. Magdalena Latkowska
mgr Joanna Stróżak