Strona główna » Pracownicy

Pracownicy

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL

Zastępca Dyrektora Instytutu – d.s. Naukowych
dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL

Zastępca Dyrektora Instytutu – d.s. Dydaktycznych
dr inż. Marek Miłosz

Zastępca Dyrektora Instytutu – d.s. Ogólnych
dr inż. Grzegorz Kozieł

Rada Instytutu Informatyki

dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL – przewodniczący, dyrektor Instytutu Informatyki
dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL – zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki do Spraw Naukowych
dr inż. Marek Miłosz – zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki do Spraw Dydaktycznych
dr inż. Grzegorz Kozieł – Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki do Spraw Ogólnych
dr hab. Stanisław Grzegórski, prof. PL
dr hab. Tomasz Zientarski, prof. PL
dr Beata Pańczyk – przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Instytutu Informatyki
inż. Magdalena Latkowska – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Zakład Programowania i Grafiki Komputerowej

dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL – Kierownik zakładu

Zakład Podstaw Informatyki i Modelowania Komputerowego

dr hab. Tomasz Zientarski, prof. PL – Kierownik zakładu

Zakład Inżynierii Oprogramowania i Systemów Baz Danych

dr inż. Marek Miłosz – Kierownik zakładu

Zakład Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Sieci

dr inż. Grzegorz Kozieł – Kierownik zakładu

Pracownia techniczna

Sekretariat