Katedra Informatyki jest organizatorem oraz współorganizatorem konferencji naukowych dotyczących różnych aspektów informatyki.

Przyszłe konferencje

Obszar: Bioinformatyka

Obszar: Zastosowania technologii 3D w ochronie dziedzictwa kulturowego

Obszar: Inteligencja obliczeniowa, technologie informacyjne oraz badania systemowe

Obszar: Metody obliczeniowe w inżynierii