Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 18.10.2018 (czwartek) w godz. 11:45 do 12:30 w pokoju 119 w Instytucie Informatyki będą przyjmowane prace dyplomowe magisterskie. Jest to jedyny termin przyjmowania prac w październiku. Następny możliwy termin to 8.11.2018 w tych samych godzinach.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 11.10.2018 (czwartek) w godz. 11:30 w pokoju 119 w Instytucie Informatyki odbędzie się egzamin dyplomowy magisterski.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 27.09.2018 (czwartek) w godz. 12:00 do 12:45 w pokoju 113 w Instytucie Informatyki będą przyjmowane prace dyplomowe magisterskie. Zainteresowane osoby zapraszam.

Następny możliwy termin składania prac to 11.10.2018. Po tym terminie pracę będzie można złożyć dopiero 8.11.2018.

Jednocześnie informuję, iż składając pracę należy przedstawić kopię zgody Pana Dziekana na przedłużenie terminu złożenia.

Egzamin dyplomowy odbędzie się w dniu 11.10.2018 (czwartek). Szczegóły dotyczące miejsca i godziny zostaną podane w kolejnym komunikacie.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 27.09.2018 (czwartek) w godz. 13:30 do 14:30 w pokoju 113 w Instytucie Informatyki będą przyjmowane prace dyplomowe magisterskie. Zainteresowane osoby zapraszam.

Jednocześnie informuję, iż złożenie pracy w październiku będzie wymagało posiadania zgody Pana Dziekana na przedłużenie terminu.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 20.09.2018 (czwartek) w godz. 11:00 do 12:00 w pokoju 113 w Instytucie Informatyki będą przyjmowane prace dyplomowe magisterskie. Zainteresowane osoby zapraszam.

Jednocześnie informuję, iż egzamin dyplomowy magisterski odbędzie się w dniu 27.09.2018 (czwartek) o godz. 9:15 w sali 119 w Instytucie Informatyki.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 13.09.2018 (czwartek) w godz. 10:30 do 11:15 w pokoju 113 w Instytucie Informatyki będą przyjmowane prace dyplomowe magisterskie. Zainteresowane osoby zapraszam.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 10.07.2018 (wtorek) w godz. 9:00 w pokoju 119 w Instytucie Informatyki odbędzie się egzamin dyplomowy magisterski.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 12.07.2018 w godz. 10:00-11:00 w pokoju 113 w Instytucie Informatyki będą przyjmowane prace dyplomowe magisterskie. Szczegóły dotyczące zawartości kompletu składanych dokumentów znajdują się tutaj. Jest to ostatni termin przyjmowania prac przed wakacjami. Następny termin to 13.09.2018 (czwartek).

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 5.07.2018 (czwartek) w godz. 9:00 w pokoju 119 w Instytucie Informatyki odbędzie się egzamin dyplomowy magisterski. Kolejny egzamin odbędzie się w dniu 10.07.2018 (wtorek) również o godz. 9:00 w pokoju 119 w Instytucie Informatyki.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 5.07.2018 w godz. 11:30-12:30 w pokoju 113 w Instytucie Informatyki będą przyjmowane prace dyplomowe magisterskie. Szczegóły dotyczące zawartości kompletu składanych dokumentów znajdują się tutaj.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 27.06.2018 (środa) w godz. 10:00-11:00 w pokoju 113 w Instytucie Informatyki będą przyjmowane prace dyplomowe magisterskie tych studentów, którzy chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego w dniu 5.07.2018.

Szczegóły dotyczące zawartości kompletu składanych dokumentów znajdują się tutaj.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 08.03.2018 (czwartek) o godz. 11:30 w sali 212 WEiI odbędzie się egzamin dyplomowy magisterski.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż prace dyplomowe magisterskie studentów studiów niestacjonarnych kierunku „Informatyka” przyjmowane będą od dnia 22.02.2018 (czwartek) w pokoju 214 w budynku WEiI.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż zgodnie z decyzją Pana Dziekana, prace dyplomowe będą przyjmowane po raz ostatni w tym roku w środę (20.12.2017) w godz. 11:15 do 12:00 w pokoju 214 w budynku WEiI. Egzamin dyplomowy odbędzie się w styczniu 2018 roku.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

z uwagi na egzamin dyplomowy magisterski w dniu 14.12.2017 (czwartek) w godz. 8:00 do 12:00, uprzejmie informuję, iż kolejne prace dyplomowe będą przyjmowane w środę (13.12.2017) w godz. 11:00 do 12:00 w pokoju 214 w budynku WEiI. Jest to ostateczny termin przyjmowania prac dyplomowych magisterskich.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 14.12.2017 (czwartek) o godz. 8:00 w sali 403D  w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (tzw. Rdzewiak) odbędzie się egzamin dyplomowy magisterski. Szczegółowy harmonogram egzaminu zostanie przesłany do zainteresowanych osób w dniu 12.12.2017.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

z uwagi na egzamin dyplomowy magisterski w dniu 7.12.2017 (czwartek) w godz. 8:00 do 10:00, uprzejmie informuję, iż kolejne prace dyplomowe będą przyjmowane w środę (6.12.2017) w godz. 11:00 do 12:00 w pokoju 214 w budynku WEiI.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

z uwagi na egzamin dyplomowy magisterski w dniu 30.11.2017 (czwartek) w godz. 8:15 do 10:00, uprzejmie informuję, iż kolejne prace dyplomowe będą przyjmowane w środę (29.11.2017) w godz. 11:15 do 12:00 w pokoju 214 w budynku WEiI.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 30.11.2017 (czwartek) o godz. 8:00 w sali 212 WEiI odbędzie się egzamin dyplomowy magisterski.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż od 1.10.2017 r. obowiązuje nowy regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania. Jego treść dostępna jest tutaj. Proszę o zapoznanie się z nim przed złożeniem pracy dyplomowej.

Jednocześnie przypominam, że składany komplet dokumentów obejmuje:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej (druk dwustronny) w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej – do archiwum) wraz z płytą CD podpisaną i przyklejoną na wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy (płyta CD powinna zawierać plik dokumentu pracy w formacie edytowalnym oraz formacie PDF, plik prezentacji, ewentualnie plik z kodem źródłowym aplikacji oraz zeskanowane podpisane oświadczenia studenta i promotora wygenerowane z systemu antyplagiatowego oraz potwierdzenie analizy antyplagiatowej (podpisane przez studenta i promotora);
 • oddzielną płytę CD (podpisaną imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu, tematem pracy i nazwiskiem promotora) w kopercie papierowej (zawartość tej płyty CD musi być identyczna jak tej, która została zamieszczona w pracy).

Ponadto przypominam, iż w wydrukowanym egzemplarzu pracy należy umieścić streszczenie w języku polskim i angielskim (po spisie treści), a na końcu pracy należy zamieścić w sposób trwały:

 • podpisane oświadczenia studenta (załącznik nr 1 z systemu antyplagiatowego),
 • podpisaną opinię promotora na temat oryginalności pracy oraz w sprawie dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej (załącznik nr 2 z systemu antyplagiatowego),
 • potwierdzenie analizy antyplagiatowej (podpisane przez studenta i promotora).

Ponadto należy dostarczyć oświadczenie potwierdzające publikację (bądź zgłoszenie podpisane przez promotora) artykułu w czasopiśmie naukowym; w przypadku wydania artykułu jeszcze przed obroną, wystarczający jest wydruk pierwszej strony opublikowanego artykułu.

Proszę także nie zapomnieć o pobraniu z dziekanatu specjalnego druku, na którym będę mógł potwierdzić fakt złożenia przez Państwa pracy dyplomowej.

Piotr Muryjas

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż od 1.10.2017 r. prace dyplomowe magisterskie można składać w każdy czwartek w godz. 9:15 do 10:00 w pokoju 214 w budynku WEiI.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Regulaminem Studiów PL, złożenie pracy po 30.09.2017 wymaga przedstawienia zgody Pana Dziekana na przedłużenie terminu składania prac.

—————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 28.09.2017 (czwartek) w godz. 10:30 do 11:30 w pokoju 214 w budynku WEiI przyjmowane będą prace dyplomowe magisterskie. Jest to ostatni możliwy dzień , w którym nie jest wymagana zgoda Pana Dziekana na przedłużenie terminu składania pracy.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Lubelskiej (paragraf 33, punkt 3), złożenie pracy po 1.10.2017 wymaga uzyskania zgody Pana Dziekana.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 25.09.2017 (poniedziałek) w godz. 11:00 do 12:00 w pokoju 214 w budynku WEiI przyjmowane będą prace dyplomowe magisterskie.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż pierwszy po przerwie wakacyjnej egzamin dyplomowy odbędzie się w dniu 19.09.2017 (wtorek) o godz. 9:00 w sali 212 w budynku WEiI.

Następny termin egzaminu dyplomowego przewidywany jest w dniu 25.09.2017 (poniedziałek). Aby przystąpić do egzaminu w tym dniu należy złożyć wymagany komplet dokumentów w dniu 14.09.2017 (czwartek) w godz. 11:00 do 12:00 lub 19.09.2017 (wtorek) w godz. 10:00 do 11:00 w pokoju 214 w budynku WEiI.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

po przerwie wakacyjnej zapraszam do składania prac dyplomowych magisterskich. Najbliższy możliwy termin to poniedziałek, 11.09.2017 w godz. 18:00-19:00 w pokoju 214 w budynku wydziału WEiI.

Jednocześnie przypominam, że należy składać komplet dokumentów, obejmujący:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej (druk dwustronny) w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej – do archiwum) wraz z płytą CD przyklejoną na wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy (płyta CD powinna zawierać plik dokumentu pracy, plik prezentacji oraz ewentualnie plik z kodem źródłowym aplikacji);
 • oświadczenie wygenerowane z systemu antyplagiatowego i podpisane przez autora pracy (załącznik nr 1);
 • oświadczenie promotora pracy (załącznik nr 2) wygenerowane z systemu antyplagiatowego i podpisane przez promotora pracy;
 • pierwszą stronę z raportu antyplagiatowego (strona z wyszczególnionymi procentami zapożyczeń);
 • oświadczenie autora (autorów) pracy (wzór na stronie Instytutu);
 • oddzielną płytę CD (podpisaną imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu, tematem pracy i nazwiskiem promotora) w kopercie papierowej;
 • oświadczenie potwierdzające publikację (bądź zgłoszenie podpisane przez promotora) artykułu w czasopiśmie naukowym; w przypadku wydania artykułu jeszcze przed obroną, wystarczający jest wydruk pierwszej strony opublikowanego artykułu.

Zapraszam.

Piotr Muryjas

 

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż najbliższy termin, w którym można składać prace dyplomowe magisterskie to 13.07.2017 (czwartek) w godz. 9:30 do 10:00 (pokój 214 budynek WEiI).

Jest to ostatni termin przed wakacjami. Następna możliwość złożenia dokumentów dopiero po 10.września.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż najbliższy termin, w którym można składać prace dyplomowe magisterskie to 06.07.2017 (czwartek) w godz. 10:00 do 11:00 (pokój 214 budynek WEII).

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż egzamin dyplomowy magisterski odbędzie się w dniu 4.07.2017 (wtorek) w sali 212 budynku WEiI. Egzamin rozpocznie się o godz. 8:45. Dokładny harmonogram egzaminu znajduje się tutaj.

Proszę o punktualne przybycie, szczególnie te osoby, które są na początku listy. Każdy ze studentów powinien przynieść własny laptop w celu przedstawienia prezentacji swojej pracy magisterskiej.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż egzamin dyplomowy magisterski odbędzie się w dniu 4.07.2017 (wtorek). Informacje o miejscu i godzinie egzaminu zostaną podane w dniu 29.06.2017.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż najbliższy termin, w którym można składać prace dyplomowe magisterskie to 29.06.2017 (czwartek) w godz. 11:30 do 12:30 (pokój 214 budynek WEII).

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż najbliższy termin, w którym można składać prace dyplomowe magisterskie to 21.06.2017 (środa) w godz. 10:45 do 12:00 (pokój 214 budynek WEII).

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem semestru letniego r.a. 2016/2017 na kierunku Informatyka w PL i możliwością przystąpienia do egzaminu dyplomowego jeszcze przed wakacjami, uprzejmie informuję, iż komplet dokumentów składanych przed egzaminem u sekretarza komisji egzaminacyjnej (czyli u mnie) obejmuje:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej (druk dwustronny) w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej – do archiwum) wraz z płytą CD przyklejoną na wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy (płyta CD powinna zawierać plik dokumentu pracy, plik prezentacji oraz ewentualnie plik z kodem źródłowym aplikacji);
 • oświadczenie wygenerowane z systemu antyplagiatowego i podpisane przez autora pracy (załącznik nr 1);
 • oświadczenie promotora pracy (załącznik nr 2) wygenerowane z systemu antyplagiatowego i podpisane przez promotora pracy;
 • pierwszą stronę z raportu antyplagiatowego (strona z wyszczególnionymi procentami zapożyczeń);
 • oświadczenie autora (autorów) pracy (wzór na stronie Instytutu);
 • oddzielną płytę CD (podpisaną imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu, tematem pracy i nazwiskiem promotora) w kopercie papierowej;
 • oświadczenie potwierdzające publikację (bądź zgłoszenie podpisane przez promotora) artykułu w czasopiśmie naukowym; w przypadku wydania artykułu jeszcze przed obroną, wystarczający jest wydruk pierwszej strony opublikowanego artykułu.

Przyjmowany jest WYŁĄCZNIE KOMPLET dokumentów.

Dokumenty można składać w czwartek w godz. 11:45 do 12:45 (z wyjątkiem 22.06.2017) w pokoju 214 w budynku WEII.

———————————————————————————————–

 

 

Sekretarz 1. komisji egzaminacyjnej

dr inż. Piotr Muryjas
pok. 214, e-mail: p.muryjas@pollub.pl

Wskazany/wymagany kontakt osobisty z sekretarzem w godzinach konsultacji na uczelni, celem złożenia pracy bądź uzyskaniem szczegółowych informacji.

Przed obroną

Instrukcje pisania pracy, wzór strony tytułowej i tematy:

http://weii.pollub.pl/pl/studenci/prace-dyplomowe

Do dziekanatu trzeba złożyć:

 • indeks, z kompletem zaliczeń
 • indeks, zgodnie z zarządzeniem Rektora, musi zostać oddany na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony
 • cztery zdjęcia do dyplomu w garniturze. Zdjęcia w formacie 4,5cm x 6,5cm, podpisane
 • opłatę za dyplom w kwocie 60 zł – wersja polska, 40zł – wersja angielska (druk do wpłaty w kasie Politechniki do pobrania w dziekanacie WEiI)

Do promotora trzeba złożyć:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej w twardej oprawie (z dołączoną płytą CD)
  (może być miękka oprawa, bądź brak fizycznej wersji pracy, o ile promotor wyrazi takie życzenie)

Do sekretarza komisji trzeba zanieść:

 • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej – do archiwum) wraz z płytą CD przyklejoną (druk dwustronny)
 • Począwszy od roku 2016, wszystkie prace muszą bezwzględnie przejść przez system antyplagiatowy (odnośnik do systemu dostępny jest z poziomu wirtualnego dziekanatu EHMS). W związku z powyższym, każda praca musi zawierać również trzy dodatkowe elementy (dołączone do pracy w postaci oddzielnych kartek „luzem”): oświadczenie autora pracy (załącznik nr 1), oświadczenie promotora pracy (załącznik nr 3) oraz pierwszą stronę z raportu antyplagiatowego (strona z wyszczególnionymi procentami zapożyczeń)
 • Począwszy od roku 2016, wszystkie prace magisterskie muszą również zawierać oświadczenie potwierdzające publikację (bądź zgłoszenie [podpisane przez promotora]) artykułu w czasopiśmie naukowym. W przypadku wydania artykułu jeszcze przed obroną, wystarczający jest wydruk pierwszej strony opublikowanego artykułu. Procedura publikacji artykułu w czasopiśmie Politechniki znajduje się pod następującym adresem: http://cs.pollub.pl/jcsi/
 • Oddzielną płytę CD (podpisaną imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu, tematem pracy i nazwiskiem promotora) w kopercie papierowej

W przypadku prac wielu autorów należy złożyć tyle prac, ilu jest autorów – podobnie wygląda sytuacja z płytami CD. Każdy autor musi mieć egzemplarz swojej pracy.

Na płycie powinna znaleźć się: elektroniczna wersja pracy (co najmniej format PDF, mile widziany PDF i oryginał, np. DOC), prezentacja dyplomowa, kod aplikacji, ewentualnie dodatkowe biblioteki niezbędne do działania aplikacji.

Po obronie

Po obronie dyplomant powinien złożyć w dziekanacie kartę obiegową.

Wydanie dyplomu następuje najczęściej do miesiąca czasu.

Ważne uwagi:

 • Na 2 tygodnie przed zaplanowanym terminem obrony, przed zgłoszeniem się z pracą proszę o wiadomoœść e-mailem z imieniem, nazwiskiem, informacją o toku studiów i promotorem;
 • Jeśli termin obrony jeszcze nie jest ustalony – będzie ustalony po zgłoszeniu się kilku dyplomantów z pracami;
 • Pracę należy dostarczyć do sekretarza nie później niż tydzień przed terminem obrony!;
 • Liczy się kolejność składania podpisanych prac – zgłoszenie samej chęci obrony e-mailem nie gwarantuje obrony w danym terminie!;
 • Wskazany jest kontakt osobisty z sekretarzem – pracę w pokoju/sekretariacie można zostawiać tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia tego w e-mailu;
 • Niedopełnienie terminów/wymagań może wiązać się z niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego;

Oświadczenie

Praca musi zawierać (podpisane!) oświadczenie autora pracy:

Oświadczenie autora (autorów) pracy

Wzór dostępny w formie Oświadczenie-Instytut-Informatyki-WEiI2

W przypadku prac wielu autorów można np. oświadczenie przerobić na wersję „mnogą” lub zbudować kilka stron oświadczenia. Wszyscy autorzy muszą się pod nim podpisać!

Zagadnienia (grupy pytań) na egzaminy dyplomowe:

 • studenci studiów dziennych I stopnia: zobacz
 • studenci studiów dziennych II stopnia: zobacz
 • studenci studiów niestacjonarnych II stopnia: zobacz
 • studenci studiów zaocznych magisterskich uzupełniających: zobacz

Często zadawane pytania (FAQ) co do organizacji obron

Kto jest członkiem komisji?
W komisji znajdują się zawsze przynajmniej 3 osoby – przewodniczący komisji (obecnie dr hab. inż. J. Montusiewicz, prof. PL), promotor oraz sekretarz. Poza tym w komisji mogą znaleźć się także inni pracownicy Uczelni.

Kiedy i w jaki sposób należy podać zestawy pytań?
Kilka dni przed obroną, rozesłana zostanie do wszystkich uczestników obron wiadomość, ze szczegółami dotyczącymi kolejności poszczególnych osób oraz innymi sprawami organizacyjnymi. W wiadomości zawarte również zostaną instrukcje, jak należy przesłać odpowiednie grupy pytań.

Czy trzeba przynieść indeks na obronę?
Nie, po oddaniu indeksu do dziekanatu nie trzeba się już nim przejmować, sekretarz zajmie się dalszymi formalnościami.

Czy na płycie musi być kod aplikacji?
Powinien. Trzeba skonsultować się z promotorem jeśli się nie chce go umieszczać.