Strona główna » Egzaminy dyplomowe magisterskie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż pierwszy po przerwie wakacyjnej egzamin dyplomowy odbędzie się w dniu 19.09.2017 (wtorek) o godz. 9:00 w sali 212 w budynku WEiI.

Następny termin egzaminu dyplomowego przewidywany jest w dniu 25.09.2017 (poniedziałek). Aby przystąpić do egzaminu w tym dniu należy złożyć wymagany komplet dokumentów w dniu 14.09.2017 (czwartek) w godz. 11:00 do 12:00 lub 19.09.2017 (wtorek) w godz. 10:00 do 11:00 w pokoju 214 w budynku WEiI.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

po przerwie wakacyjnej zapraszam do składania prac dyplomowych magisterskich. Najbliższy możliwy termin to poniedziałek, 11.09.2017 w godz. 18:00-19:00 w pokoju 214 w budynku wydziału WEiI.

Jednocześnie przypominam, że należy składać komplet dokumentów, obejmujący:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej (druk dwustronny) w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej – do archiwum) wraz z płytą CD przyklejoną na wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy (płyta CD powinna zawierać plik dokumentu pracy, plik prezentacji oraz ewentualnie plik z kodem źródłowym aplikacji);
 • oświadczenie wygenerowane z systemu antyplagiatowego i podpisane przez autora pracy (załącznik nr 1);
 • oświadczenie promotora pracy (załącznik nr 2) wygenerowane z systemu antyplagiatowego i podpisane przez promotora pracy;
 • pierwszą stronę z raportu antyplagiatowego (strona z wyszczególnionymi procentami zapożyczeń);
 • oświadczenie autora (autorów) pracy (wzór na stronie Instytutu);
 • oddzielną płytę CD (podpisaną imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu, tematem pracy i nazwiskiem promotora) w kopercie papierowej;
 • oświadczenie potwierdzające publikację (bądź zgłoszenie podpisane przez promotora) artykułu w czasopiśmie naukowym; w przypadku wydania artykułu jeszcze przed obroną, wystarczający jest wydruk pierwszej strony opublikowanego artykułu.

Zapraszam.

Piotr Muryjas

 

———————————————————————————————–

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż najbliższy termin, w którym można składać prace dyplomowe magisterskie to 13.07.2017 (czwartek) w godz. 9:30 do 10:00 (pokój 214 budynek WEiI).

Jest to ostatni termin przed wakacjami. Następna możliwość złożenia dokumentów dopiero po 10.września.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż najbliższy termin, w którym można składać prace dyplomowe magisterskie to 06.07.2017 (czwartek) w godz. 10:00 do 11:00 (pokój 214 budynek WEII).

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż egzamin dyplomowy magisterski odbędzie się w dniu 4.07.2017 (wtorek) w sali 212 budynku WEiI. Egzamin rozpocznie się o godz. 8:45. Dokładny harmonogram egzaminu znajduje się tutaj.

Proszę o punktualne przybycie, szczególnie te osoby, które są na początku listy. Każdy ze studentów powinien przynieść własny laptop w celu przedstawienia prezentacji swojej pracy magisterskiej.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż egzamin dyplomowy magisterski odbędzie się w dniu 4.07.2017 (wtorek). Informacje o miejscu i godzinie egzaminu zostaną podane w dniu 29.06.2017.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż najbliższy termin, w którym można składać prace dyplomowe magisterskie to 29.06.2017 (czwartek) w godz. 11:30 do 12:30 (pokój 214 budynek WEII).

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż najbliższy termin, w którym można składać prace dyplomowe magisterskie to 21.06.2017 (środa) w godz. 10:45 do 12:00 (pokój 214 budynek WEII).

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem semestru letniego r.a. 2016/2017 na kierunku Informatyka w PL i możliwością przystąpienia do egzaminu dyplomowego jeszcze przed wakacjami, uprzejmie informuję, iż komplet dokumentów składanych przed egzaminem u sekretarza komisji egzaminacyjnej (czyli u mnie) obejmuje:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej (druk dwustronny) w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej – do archiwum) wraz z płytą CD przyklejoną na wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy (płyta CD powinna zawierać plik dokumentu pracy, plik prezentacji oraz ewentualnie plik z kodem źródłowym aplikacji);
 • oświadczenie wygenerowane z systemu antyplagiatowego i podpisane przez autora pracy (załącznik nr 1);
 • oświadczenie promotora pracy (załącznik nr 2) wygenerowane z systemu antyplagiatowego i podpisane przez promotora pracy;
 • pierwszą stronę z raportu antyplagiatowego (strona z wyszczególnionymi procentami zapożyczeń);
 • oświadczenie autora (autorów) pracy (wzór na stronie Instytutu);
 • oddzielną płytę CD (podpisaną imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu, tematem pracy i nazwiskiem promotora) w kopercie papierowej;
 • oświadczenie potwierdzające publikację (bądź zgłoszenie podpisane przez promotora) artykułu w czasopiśmie naukowym; w przypadku wydania artykułu jeszcze przed obroną, wystarczający jest wydruk pierwszej strony opublikowanego artykułu.

Przyjmowany jest WYŁĄCZNIE KOMPLET dokumentów.

Dokumenty można składać w czwartek w godz. 11:45 do 12:45 (z wyjątkiem 22.06.2017) w pokoju 214 w budynku WEII.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

z uwagi na prośbę studentów dotyczącą możliwości złożenia pracy dyplomowej magisterskiej jeszcze przed świętami, uprzejmie informuję, że został wyznaczony dodatkowy i ostateczny już w tym roku kalendarzowym termin, w którym studenci mogą przynieść komplet dokumentów wymaganych do przystąpienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego.

Prace dyplomowe wraz z wymaganymi dokumentami można składać w dniu 22.12.2016 (czwartek) w godz. 10:00 do 11:00 w pokoju 113 w Instytucie Informatyki.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że prace dyplomowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w dniu 14.12.2016 (środa) w godz. 9:00 do 10:00 lub 15.12.2016 (czwartek) w godz. 12:15 do 13:00 w pokoju 113 w Instytucie Informatyki.

Jednocześnie informuję, iż jest to OSTATECZNY termin przyjmowania prac magisterskich tych studentów, którzy otrzymali przedłużenie terminu jej złożenia. Dla tych studentów, którzy dostarczy komplet wymaganych dokumentów w podanych wyżej terminach, egzamin dyplomowy odbędzie się w dniu 5.01.2017 r. (czwartek).

W styczniu 2017 roku prace dyplomowe nie będą już przyjmowane.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Egzamin dyplomowy magisterski odbędzie się w dniu 08.12.2016 (czwartek) w godz. 8:00-13:00 w sali C505 (budynek „Rdzewiak”). 
Harmonogram egzaminu

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że prace dyplomowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w dniu 07.12.2016 (środa) w godz. 9:00 do 10:00 lub 8.12.2016 (czwartek) w godz. 13:15 do 14:00 w pokoju 113 w Instytucie Informatyki.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że prace dyplomowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w dniu 30.11.2016 (środa) w godz. 9:00 do 10:00 lub 1.12.2016 (czwartek) w godz. 12:15 do 13:30 w pokoju 113 w Instytucie Informatyki.

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

najbliższy termin egzaminu dyplomowego magisterskiego to 01.12.2016 (czwartek) godz. 9:00. Ostateczny termin złożenia wszystkich wymaganych dokumentów do sekretarza komisji egzaminacyjnej (dr inż. Piotr Muryjas) upływa w dniu 24.11.2016 o godz. 13:30.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca egzaminu oraz kolejności egzaminowania zostaną podane najpóźniej do dnia 28.11.2016.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z decyzją Pana Dziekana, studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego w grudniu roku akademickiego 2016/2017, zobowiązani są do złożenie wszystkich wymaganych dokumentów do dnia 30.11.2016.

Przypominam również, iż komplet dokumentów składanych u sekretarza komisji egzaminacyjnej obejmuje:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej (druk dwustronny) w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej – do archiwum) wraz z płytą CD przyklejoną na wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy;
 • oświadczenie autora pracy (załącznik nr 1) wygenerowane z systemu antyplagiatowego i podpisane przez autora pracy;
 • oświadczenie promotora pracy (załącznik nr 3) wygenerowane z systemu antyplagiatowego i podpisane przez promotora pracy;
 • pierwszą stronę z raportu antyplagiatowego (strona z wyszczególnionymi procentami zapożyczeń);
 • oświadczenie autora (autorów) pracy (wzór na stronie Instytutu);
 • oddzielną płytę CD (podpisaną imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu, tematem pracy i nazwiskiem promotora) w kopercie papierowej;
 • oświadczenie potwierdzające publikację (bądź zgłoszenie podpisane przez promotora) artykułu w czasopiśmie naukowym; w przypadku wydania artykułu jeszcze przed obroną, wystarczający jest wydruk pierwszej strony opublikowanego artykułu.

Przyjmowany jest WYŁĄCZNIE KOMPLET dokumentów.

———————————————————————————————–

Przewidywane terminy egzaminów dyplomowych

27.10 (czwartek), godz. 9-12, c505 („Rdzewiak”)

grafik obron – grafik-27_10_2016

———————————————————————————————–

Składanie prac magisterskich

Składanie prac magisterskich (dla studentów studiów dziennych) możliwe jest jedynie do końca listopada – jest to ostateczny termin, który pozwoli na przystąpienie do obron grudniowych. Złożenie pracy po tym terminie, skutkować będzie potrzebą przejścia przez procedurę wznowienia studiów.

———————————————————————————————–

Najbliższe terminy przyjmowania prac dyplomowych oraz  konsultacji:

13.09.2016 (wtorek), od godziny 12:00 do godziny 17:00 (s112 lub c403)

15.09.2016 (czwartek), od godziny 11:00 do godziny 12:00 (s112)

22.09.2016 (czwartek), od godziny 12:00 do godziny 14:00 (s112)

6.10.2016 (czwartek), od godziny 12:00 do godziny 14:00 (s112)

13.10.2016 (czwartek), od godziny 12:00 do godziny 14:00 (s112)

W celu zapisu na obrony, proszę o przesłanie wiadomości elektronicznej z załączoną pracą dyplomową w formacie PDF. Przesłanie wyżej wymienionej wiadomości pozwoli na zakwalifikowanie studenta/studentów do obrony oraz ułatwi zarządzanie pracami.

Sekretarz 1. komisji egzaminacyjnej

dr inż. Piotr Muryjas
pok. 113, e-mail: p.muryjas@pollub.pl

Wskazany/wymagany kontakt osobisty z sekretarzem w godzinach konsultacji na uczelni, celem złożenia pracy bądź uzyskaniem szczegółowych informacji.

Przed obroną

Instrukcje pisania pracy, wzór strony tytułowej i tematy:

http://weii.pollub.pl/pl/studenci/prace-dyplomowe

Do dziekanatu trzeba złożyć:

 • indeks, z kompletem zaliczeń
 • indeks, zgodnie z zarządzeniem Rektora, musi zostać oddany na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony
 • cztery zdjęcia do dyplomu w garniturze. Zdjęcia w formacie 4,5cm x 6,5cm, podpisane
 • opłatę za dyplom w kwocie 60 zł – wersja polska, 40zł – wersja angielska (druk do wpłaty w kasie Politechniki do pobrania w dziekanacie WEiI)

Do promotora trzeba złożyć:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej w twardej oprawie (z dołączoną płytą CD)
  (może być miękka oprawa, bądź brak fizycznej wersji pracy, o ile promotor wyrazi takie życzenie)

Do sekretarza komisji trzeba zanieść:

 • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie (klejonej, nie bindowanej – do archiwum) wraz z płytą CD przyklejoną (druk dwustronny)
 • Począwszy od roku 2016, wszystkie prace muszą bezwzględnie przejść przez system antyplagiatowy (odnośnik do systemu dostępny jest z poziomu wirtualnego dziekanatu EHMS). W związku z powyższym, każda praca musi zawierać również trzy dodatkowe elementy (dołączone do pracy w postaci oddzielnych kartek „luzem”): oświadczenie autora pracy (załącznik nr 1), oświadczenie promotora pracy (załącznik nr 3) oraz pierwszą stronę z raportu antyplagiatowego (strona z wyszczególnionymi procentami zapożyczeń)
 • Począwszy od roku 2016, wszystkie prace magisterskie muszą również zawierać oświadczenie potwierdzające publikację (bądź zgłoszenie [podpisane przez promotora]) artykułu w czasopiśmie naukowym. W przypadku wydania artykułu jeszcze przed obroną, wystarczający jest wydruk pierwszej strony opublikowanego artykułu. Procedura publikacji artykułu w czasopiśmie Politechniki znajduje się pod następującym adresem: http://cs.pollub.pl/jcsi/
 • Oddzielną płytę CD (podpisaną imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu, tematem pracy i nazwiskiem promotora) w kopercie papierowej

W przypadku prac wielu autorów należy złożyć tyle prac, ilu jest autorów – podobnie wygląda sytuacja z płytami CD. Każdy autor musi mieć egzemplarz swojej pracy.

Na płycie powinna znaleźć się: elektroniczna wersja pracy (co najmniej format PDF, mile widziany PDF i oryginał, np. DOC), prezentacja dyplomowa, kod aplikacji, ewentualnie dodatkowe biblioteki niezbędne do działania aplikacji.

Po obronie

Po obronie dyplomant powinien złożyć w dziekanacie kartę obiegową.

Wydanie dyplomu następuje najczęściej do miesiąca czasu.

Ważne uwagi:

 • Na 2 tygodnie przed zaplanowanym terminem obrony, przed zgłoszeniem się z pracą proszę o wiadomoœść e-mailem z imieniem, nazwiskiem, informacją o toku studiów i promotorem;
 • Jeśli termin obrony jeszcze nie jest ustalony – będzie ustalony po zgłoszeniu się kilku dyplomantów z pracami;
 • Pracę należy dostarczyć do sekretarza nie później niż tydzień przed terminem obrony!;
 • Liczy się kolejność składania podpisanych prac – zgłoszenie samej chęci obrony e-mailem nie gwarantuje obrony w danym terminie!;
 • Wskazany jest kontakt osobisty z sekretarzem – pracę w pokoju/sekretariacie można zostawiać tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia tego w e-mailu;
 • Niedopełnienie terminów/wymagań może wiązać się z niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego;

Oświadczenie

Praca musi zawierać (podpisane!) oświadczenie autora pracy:

Oświadczenie autora (autorów) pracy

Wzór dostępny w formie Oświadczenie-Instytut-Informatyki-WEiI2

W przypadku prac wielu autorów można np. oświadczenie przerobić na wersję „mnogą” lub zbudować kilka stron oświadczenia. Wszyscy autorzy muszą się pod nim podpisać!

Zagadnienia (grupy pytań) na egzaminy dyplomowe:

 • studenci studiów dziennych I stopnia: zobacz
 • studenci studiów dziennych II stopnia: zobacz
 • studenci studiów niestacjonarnych II stopnia: zobacz
 • studenci studiów zaocznych magisterskich uzupełniających: zobacz

Często zadawane pytania (FAQ) co do organizacji obron

Kto jest członkiem komisji?
W komisji znajdują się zawsze przynajmniej 3 osoby – przewodniczący komisji (obecnie dr hab. inż. J. Montusiewicz, prof. PL), promotor oraz sekretarz. Poza tym w komisji mogą znaleźć się także inni pracownicy Uczelni.

Kiedy i w jaki sposób należy podać zestawy pytań?
Kilka dni przed obroną, rozesłana zostanie do wszystkich uczestników obron wiadomość, ze szczegółami dotyczącymi kolejności poszczególnych osób oraz innymi sprawami organizacyjnymi. W wiadomości zawarte również zostaną instrukcje, jak należy przesłać odpowiednie grupy pytań.

Czy trzeba przynieść indeks na obronę?
Nie, po oddaniu indeksu do dziekanatu nie trzeba się już nim przejmować, sekretarz zajmie się dalszymi formalnościami.

Czy na płycie musi być kod aplikacji?
Powinien. Trzeba skonsultować się z promotorem jeśli się nie chce go umieszczać.