Ogłoszenia i materiały dla obecnych członków koła i nowych osób chętnych do dołączenia dostępne są na platformie moodle:
https://moodle3.cs.pollub.pl/course/view.php?id=861

Zainteresowanych udziałem w „Kole naukowym systemów operacyjnych i programowania” proszę o przeczytanie konkluzji ze spotkania organizacyjnego (z 20.10.2021) zamieszczonych w kursie moodle koła.

29 września 2022 r.:
Spotkanie organizacyjne, na którym między innymi omawiany będzie harmonogram pracy koła w nowym semestrze odbędzie się w drugiej połowie października, po ustaleniu się planów zajęć.

13 czerwca 2022 r.:
Propozycje tematów do realizacji w przyszłym roku akademickim są zamieszczone na moodlach. Osoby dysponujące wolnym czasem w okresie wakacyjnym proszę o maila w sprawie ew. pomocy przy instalacji serwerów/serwisów.

Archiwalne:
21 lutego 2022 r.:
Przypominam o spotkaniu przed nowym semestrem i nową serią kursów 25-go lutego o godzinie 18.00 na platformie Teams.
Szczegóły na paltformie moodle.

Wybór zarządu koła (lub ew. pozostanie dotychczasowych kolegów w zarządzie) oraz krótką informację o planach na najbliższy czas zrealizujemy/przedstawię we wtorek 26.10.2021 na platformie Moodle. Kod zespołu do spotkania znajduje się na moodlach.