Tematyka, którą zajmuje się koło SOiP dotyczy głownie: systemu operacyjnego Linux oraz procesu tworzenia, testowania i wdrażania oprogramowania. Oprócz tego kierunku, który można podsumować jako DevOps realizujemy wewnętrzne szkolenia z różnych tematów IT którymi zainteresowani są członkowie koła. Wszystkich chętnych zapraszamy.

Ogłoszenia i materiały dla obecnych członków koła i nowych osób chętnych do dołączenia dostępne są na platformie moodle:
https://moodle3.cs.pollub.pl/course/view.php?id=861

30 października 2022 r.:
Spotkanie organizacyjne, na którym między innymi omawiany będzie harmonogram pracy koła, propozycje projektów do realizacji i tematów do opracowania lub skorzystania w nowym semestrze odbędzie się 5 listopada 2022 (sobota) w laboratorium PE109 w godzinach 10:15-12:00 czyli miejscu i godzinach spotkań koła w aktualnym semestrze.