LOGO-SOIP

Tematyka, którą zajmuje się koło SOiP dotyczy głownie: systemu operacyjnego Linux oraz procesu tworzenia, testowania i wdrażania oprogramowania. Oprócz tego kierunku, który można podsumować jako DevOps realizujemy wewnętrzne szkolenia z różnych tematów IT którymi zainteresowani są członkowie koła. Wszystkich chętnych zapraszamy.

Ogłoszenia i materiały dla obecnych członków koła i nowych osób chętnych do dołączenia dostępne są na platformie moodle:
https://moodle3.cs.pollub.pl/course/view.php?id=861

Spotkania koła odbywają się w soboty o godz. 9:00-10:30 w Lab PE121.


Istotne ogłoszenia (szczegóły na platformie moodle):

13 lutego 2024 r:
Najbliższe spotkanie koła będzie dotyczyć tematu „Terraform” na przykładzie instalacji i konfiguracji usługi WireGuard na platformie ubuntu. Termin spotkania (najprawdopodobniej 24 lutego lub 2 marca) pozostaje do uzgodnienia.
Kolejny temat to powtórka Git dla nowych członków koła.

11 lutego 2024 r:
Informacje o tematyce i terminach spotkań koła w nowym semestrze zamieszczone zostaną po rozpoczęciu semestru letniego w pierwszej połowie marca jak zwykle na moodlach.