2. Kongres Edukatorów Druku 3D na UMCS.

W dniach 12–14 czerwca 2024 r. odbył się 2. Kongres Edukatorów Druku 3D, który obejmował sesje z  wystąpieniami ustnymi, warsztaty, debaty oraz strefę wystawienniczą. Jak piszą organizatorzy – Centrum Ecotech-Complex UMCS oraz Instytut Fizyki, UMCS – celem Kongresu jest popularyzacja wiedzy w zakresie technologii przyrostowych, roli i możliwości wykorzystania druku 3D w edukacji, potencjału wytwarzania zasobów na cele edukacyjne oraz prowadzenia lekcji przy wsparciu drukiem 3D. Udział w Kongresie stwarza też okazję do poszerzenia wiedzy o materiałach do druku, zastosowaniach druku w różnych branżach (od przemysłu, przez medycynę, po usługi) oraz poznania aktualnych kierunków rozwoju technologii druku 3D.

W Kongresie dwa wystąpienia w sesji piątkowej mieli pracownicy Katedry Informatyki WEiI Politechniki Lubelskiej: dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz – Praktyczne zajęcia z archeologii dla młodzieży z wykorzystaniem technologii druku 3D oraz dr Marcin Barszcz, dr inż. Krzysztof Dziedzic i dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz – Modelowanie i druk 3D obiektów architektonicznych na przykładzie zabytków Lublina.