Politechnika Lubelska realizuje projekt „Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogólne informacje o projekcie: 

 • Tytuł projektu: Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej
 • Działanie: Kompleksowe programy szkół wyższych
 • Okres realizacji projektu: od 01.10.2020 do 31.12.2022
 • Lider: Politechnika Lubelska
 • Wartość projektu:  1 888 992,00zł

Cel projektu: 

uatrakcyjnienie oferty kształcenia na Politechnice Lubelskiej poprzez wdrożenie zmodyfikowanego programu kształcenia na kierunkach Informatyka, Architektura i Elektrotechnika, uwzględniającego praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług.

Katedra Informatyki jest jednym z wykonawców działań realizowanych w projekcie:

 1. Szkolenia z zakresu projektowania uniwersalnego dedykowane do potrzeb na kierunku Informatyka:
  • „Badania dostępności interfejsów oprogramowania i wypracowywanie rekomendacji ich poprawy”
  • „Technologie 3D w interfejsach człowiek-komputer”
 2. Opracowanie: koncepcji zajęć i sylabusów dla 3 przedmiotów.
 3. Przygotowanie przewodników metodycznych dla przedmiotów:
  • „Bariery w przestrzeni cyfrowej”
  • „Projektowanie uniwersalne w informatyce”
  • „Interdyscyplinarny projekt naukowy”
 4. Opracowanie materiałów e-learningowych z przedmiotu „Interdyscyplinarny projekt naukowy”
 5. Opracowanie ankiet, ankietowanie i raport z rezultatów ankietowania wraz z rekomendacjami modyfikacji sylabusów
 6. Przygotowanie filmów instruktażowych
 7. Modyfikacja programu kształcenia
 8. Realizacja zajęć ze studentami, każdy z przedmiotów w wymiarze 30h

Zespół odpowiedzialny za projekt w Katedrze Informatyki:

 • dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. Uczelni – Kierownik Projektu
 • dr Edyta Łukasik – Koordynator merytoryczny dla kierunku informatyka