„Ocalić od zapomnienia” – technologia 3D w ochronie tradycji tańców narodowych i regionalnych

 

Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Tytuł projektu: „Ocalić od zapomnienia” – technologia 3D w ochronie tradycji tańców narodowych i regionalnych

Numer umowy: POPUL/SP/0414/2023/01

Okres realizacji: 01.01.2024 – 31.03.2025

Wartość projektu: 557.000,00 PLN

Wartość przyznanych środków: 500.000,00 PLN

Kierownik projektu: dr Paweł Powroźnik

Streszczenie:

CELEM PROJEKTU jest:

1. Upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, poprzez spotkania popularyzujące tańce ludowe dedykowane mieszkańcom regionu oraz wszystkim osobom zainteresowanym;
2. Realizacja przedsięwzięcia polegającego na digitalizacji wybranych tańców ludowych, popularyzującego najnowsze osiągnięcia naukowe technologii 3D w służbie narodu.

Realizacja projektu pozwoli na pokazanie jak osiągnięcia nauki są przydatne dla społeczeństwa w myśl społecznej odpowiedzialności nauki. Wykorzystane zostaną najnowsze osiągnięcia technologii trójwymiarowej 3D aby zapewnić społeczeństwu dostęp do polskiej tradycji tańców ludowych. Dynamiczny rozwój tej technologii pozwala zarówno uchwycić, jak i chronić tego typu zagrożone dziedzictwo. Dzięki projektowi nauka przyszłości związana z wirtualną rzeczywistością zapewni przetrwanie niematerialnego dziedzictwa przeszłości.

 

Zapytania ofertowe