Politechnika Lubelska realizuje projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogólne informacje o projekcie: 

 • Tytuł projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga
 • Działanie: Kompleksowe programy szkół wyższych
 • Okres realizacji projektu: od 01.05.2019 do 30.04.2023
 • Lider: Politechnika Lubelska
 • Wartość projektu: 11 910 058,05 zł

Cel projektu: 

Zwiększenie konkurencyjności kształcenia na Politechnice Lubelskiej poprzez wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju uczelni skierowanego do osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, kadry PL i studentów jako odpowiedź na światowe trendy i wymagania regionalnego rynku pracy oraz otoczenia społeczno-gospodarczego do 30.04.2023 roku.

Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Dostosowanie programu studiów inżynierskich na kierunku Informatyka do światowych trendów i wymagań regionalnego rynku pracy 
 2. Dostosowanie programu studiów na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa (MIKR) do wymagań regionalnego rynku pracy
 3. Moduł programów stażowych dla studentów I stopnia kształcenia Wydziału Zarządzania PL oraz I i II stopnia kształcenia Wydziału Budownictwa i Architektury PL
 4. Kompetentna kadra PL- wzrost umiejętności dydaktycznych, zarządczych i administracyjnych
 5. Nowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem w Politechnice Lubelskiej

 

Instytut Informatyki jest jednym z wykonawców działania 1 – Dostosowanie programu studiów inżynierskich na kierunku Informatyka do światowych trendów i wymagań regionalnego rynku pracy. Działanie to obejmuje:

 • Analizę aktualnych programów kształcenia informatyków na I stopniu w Polsce, EU i świecie.
 • Analizę aktualnych trendów i prognoz rozwoju technologii informatycznych.
 • Spotkania z pracodawcami z ankietowaniem obszar: Computer Engineering (CE).
 • Spotkania z pracodawcami z ankietowaniem obszar: Industrial Inf. Systems (IIS).
 • Spotkania z pracodawcami z ankietowaniem obszar: Information Technology (IT).
 • Spotkania z pracodawcami z ankietowaniem obszar: Software Engineering (SE).
 • Opracowanie nowych siatek studiów (4 specjalności).
 • Opracowanie nowych siatek studiów na kierunku Informatyka I stopnia inżynierskiego zawierających część wspólną (kanon informatyki i nauk ścisłych) i przedmioty specjalizacyjne dla specjalności: CE, IT, IIS i SE.
 • Opracowanie nowych sylabusów do 102 przedmiotów.
 • Opracowanie materiałów laboratoryjnych do 102 przedmiotów.
 • Opracowanie materiałów wykładowych do 102 przedmiotów.
 • Organizację i wyposażenie nowych laboratoriów specjalistycznych – Internetu rzeczy (IoT).
 • Organizację nowych laboratoriów specjalistycznych – Technik wirtualizacji programowej.
 • Organizację nowych laboratoriów specjalistycznych – Wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR).
 • Organizację nowych laboratoriów specjalistycznych – Inteligentnych systemów przetwarzania danych (BigData).
 • Organizację nowych laboratoriów specjalistycznych – Technik zabezpieczania i odzyskiwania danych.

Koszt działania 1:   5 992 112,20 zł

 

Zespół odpowiedzialny za projekt w Instytucie Informatyki:

 • dr Marcin Barszcz – Kierownik Projektu
 • dr Leszek Sałamacha – Koordynator merytoryczny ds. kierunku informatyka
 • dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL – Przewodniczący komisji ds. merytorycznego odbioru rezultatów Projektu na kierunku informatyka (działanie 1)
 • dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL – Zastępca przewodniczącego komisji ds. merytorycznego odbioru rezultatów Projektu na kierunku informatyka (działanie 1)
 • dr hab. inż. Małgorzata Charytanowicz, prof. PL – Członek komisji ds. merytorycznego odbioru rezultatów Projektu na kierunku informatyka (działanie 1)
 • dr inż. Marek Miłosz – Członek komisji ds. merytorycznego odbioru rezultatów Projektu na kierunku informatyka (działanie 1)

 

Oficjalna strona projektu: http://zprpl.pollub.pl/