Ministerstwo Edukacji i Nauki Szkolnictwa Wyższego przyznało dofinansowanie Politechnice Lubelskiej na realizację inwestycji na rozbudowę aparatury naukowo-badawczej  ”Rozbudowa stanowiska akwizycji ruchu Katedry Informatyki.

Nr umowy o dofinansowanie: 7354/IA/SP/2023

Celem inwestycji jest zakup systemu akwizycji ruchu bazującego na aktywnych markerach LED

Okres realizacji: 29.06.2023-31.12.2024

Kwota dofinansowania: 482 440,43 PLN