Dzień: 4 czerwiec 2022

Artykuł pracowników Katedry Informatyki jest wśród najczęściej cytowanych artykułów czasopisma Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage’s (MEiN, 100 pkt.)

Czasopismo Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage’s (DAACH) należące do wydawnictwa Elsievier opublikowało listę najczęściej cytowanych jego artykułów w okresie od 2018 roku według bazy Scopus. Czasopismo DAACH ma przypisane 100 pkt. na liście MEiN. Artykuł: Virtual and interactive museum of archaeological artefacts from Afrasiyab – An ancient city on the silk road / […]

Więcej