Dzień: 2024-05-16

Katedra Informatyki na II Lubelskich Dniach Integracji

W dniach 14-15 maja 2024 odbyły się II Lubelskie Dni Integracji (LDI) z inicjatywy pięciu lubelskich uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Celem tego wydarzenia jest m.in. przekazywanie wiedzy i jednocześnie podnoszenie świadomości na temat zagadnień związanych z dostępnością i niepełnosprawnością. […]

Więcej