3. Naukowa Ekspedycja Politechniki Lubelskiej do Centralnej Azji. Część 2 – Taszkient, Uzbekistan. 17-20 maja 2019

Drugim etapem 3. Naukowej Ekspedycji Politechniki Lubelskiej do Centralnej Azji był Taszkient – stolica Uzbekistanu. Pracownicy Instytutu Informatyki – uczestnicy ekspedycji, w osobach prof. Jerzy Montusiewicz, dr inż. Marek Miłosz i dr inż. Jacek Kęsik, skanowali artefakty w Narodowym Muzeum Historii Uzbekistanu. Prawdopodobnie najciekawszym eksponatem w tym muzeum jest kamienna rzeźba – ołtarzyk, przedstawiający Buddę w otoczeniu modlących się mnichów. Kamienny Budda datowany jest na I-III wiek i został znaleziony w rejonie Fayaztepa w miejscowości Stary Termez. Prace w muzeum możliwe były do zrealizowania dzięki przychylności kierownictwa muzeum prof. Zhannat Ismailovej i Otabek Aripdjanova. W muzeum wykonano skany 3D 32 obiektów, pozyskując ponad 30 GB danych. Najstarszy skanowany artefakt (naczynie gliniane) miał około 7 tysięcy lat.

Cały zespół wziął także udział w seminarium naukowym w Uzbeckiej Akademii Nauk. Tematem seminarium było „Technologie 3D w dziedzictwie kulturowym”. Przedstawione zostały technologie wykorzystywane w trakcie wypraw Politechniki Lubelskiej, dotychczasowe rezultaty oraz wkład w popularyzację regionu Centralnej Azji poprzez wystawę multimedialną. Zaprezentowano także portal ”3D Digital Silk Road” (silkroad3D.com). Akademia Nauk Uzbekistanu na swojej stronie umieściła relację ze spotkania (http://tmarkaz.uz/?p=1898&lang=ru). Nawiązano kontakty z pracownikami Akademii, w szczególności z prof. Mirzokhid Rakhimov i jego zespołem. Seminarium zorganizował doktorant akademii Aziz Mullaev.