UWAGA! Wiążące są postanowienia:

„Ramowej Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania”
w połączeniu z
„Aneksem do Ramowej Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania”

Poniższe materiały mają charakter pomocniczy.

Program Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (dawniej Microsoft Imagine Premium, dawniej DreamSpark Premium, dawniej MSDN Academic Alliance)

1). Kto może korzystać z oprogramowania dostępnego w Microsoft Azure Dev Tools?

Z oprogramowania dostępnego w Microsoft Azure Dev Tools mogą korzystać:

a) Pracownicy zaangażowani przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki do nauczania, instruowania Studentów lub prowadzenia niekomercyjnych prac badawczo-rozwojowych w imieniu Wydziału.

b) Studenci Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, biorący udział w zajęciach wchodzących w skład obowiązkowego programu studiów.

c) Administratorzy pracujący na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki odpowiedzialni za instalowanie oprogramowania na wydziałowych komputerach oraz personel odpowiedzialny za administrację programem Microsoft Azure Dev Tools.

2) Do czego może służyć oprogramowanie zawarte w Microsoft Azure Dev Tools?

Oprogramowanie można wykorzystywać do celów niekomercyjnych (dydaktyka, badania naukowe). Umowa licencyjna wraz z aneksem zawiera szczegółowe informacje.

3). Czy muszę usuwać zainstalowane oprogramowanie po ukończeniu studiów?

Nie. Student może korzystać z oprogramowania wchodzącego w skład Microsoft Azure Dev Tools również po zakończeniu studiów pod warunkiem, że używa go wyłącznie w celach dopuszczonych licencją.

4). Jak mogę uzyskać oprogramowanie wchodzące w skład Microsoft Azure Dev Tools?

Z dopuszczonych przez licencję opcji Wydział Elektrotechniki i Informatyki wybrał udostępnianie oprogramowania przez system ELMS. W wyjątkowych sytuacjach (awaria serwera, poszukiwana wersja językowa oprogramowania nie jest dostępna na serwerze) administratorzy i inni pracownicy wydziału mogą uzyskać oprogramowanie na płytach. Ze względu na ilość uprawnionych osób jak również ze względów technicznych i organizacyjnych nie jesteśmy w stanie udostępniać oprogramowania na płytach.

5). Czy mogę kopiować oprogramowanie wchodzące w skład Microsoft Azure Dev Tools od kolegi? Obaj mamy prawo korzystania z tego oprogramowania.

Nie. Wydział musi posiadać informacje, komu i co udostępnia. Wobec tego każdy uprawniony użytkownik musi pobierać oprogramowanie w sposób określony przez Wydział – czyli poprzez system WebStore. Wymaga to indywidualnej rejestracji w systemie i pobierania oprogramowania z serwera.

Dostępne oprogramowanie

1). Jakie programy są dostępne w systemie ELMS?

Aktualną listę wszystkich dostępnych produktów można znależć pod TYM adresem.

Należy pamiętać o tym, że Wydział uczestniczy w programie Microsoft Azure Dev Tools for Teaching i nie mylić jej z innymi dostępnymi w ofercie firmy Microsoft poziomami subskrypcji MSDN.

2) Jakie wersje językowe oprogramowania dostępne są w systemie ELMS?

W systemie udostępnianie są wszystkie programy (otrzymane w ramach subskrypcji Microsoft Azure Dev Tools) posiadające polską lub angielską wersję językową. Niektóre produkty mogą dodatkowo występować w innych wersjach językowych.

3) Skąd wziąć klucz wymagany w trakcie instalacji oprogramowania?

Jeżeli produkt wymaga klucza podczas instalacji system ELMS wyświetla go podczas składania zamówienia.

4) Czy istnieje możliwość uzyskania dodatkowego klucza do produktu wymagającego aktywacji (np. Windows XP)?

Tak ale studenci mogą otrzymać dodatkowe klucze wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Należy skontaktować się z administratorem systemu – panem Leszkiem Sałamachą – Instytut Informatyki – pokój S108.

5) Zainstalowałem ponownie system Windows, używając klucza, który wcześniej działał. Jednak teraz proces aktywacji kończy się niepowodzeniem. Co mam zrobić?

Po znacznej modernizacji komputera (wymiany kluczowych elementów) mogą wystąpić problemy z aktywacją przez internet. Dotyczy to nie tylko systemu Windows ale również innych produktów wymagających aktywacji. Należy wówczas dokonać aktywacji przez telefon i wyjaśnić pracownikowi firmy Microsoft zaistniałą sytuację. Pracownik firmy Microsoft powinien podać kod umożliwiający dokonanie aktywacji. Dlatego też zaleca się dokonywanie aktywacji dopiero po wykonaniu planowanych zmian sprzętowych w komputerze (urządzenia zewnętrzne nie mają wpływu na aktywację).

6) Czy w Microsoft Azure Dev Tools dostępny jest pakiet Microsoft Office?

Nie. W szczególności produkty: Word, Excel oraz Power Point NIE są dostępne.

System ELMS

1) Jak się zarejestrować w systemie ELMS?

Przebieg rejestracji wyjaśniono TU .

2) Jak wznowić konto?

Konta studenckie są ważne do końca bieżącego semestru. Aby wznowić konto należy udać się do pana Piotra Misztala (Instytut Informatyki pokój S107). Należy zabrać ważny indeks oraz legitymację studencką.

3) Ile razy można pobrać produkt?

Większość produktów można pobrać z systemu 2 razy.

4) Co zrobić gdy domyślna liczba instalacji nie wystarcza?

Administrator systemu może zwiększyć limit pobrań dla konkretnego użytkownika.

5) Co zrobić aby odzyskać hasło?

Na stronie logowania do systemu należy wybrać opcję przypominania hasła a następnie podać adres e-mail użyty do rejestracji w systemie.

6) Jakiego adresu e-mail używać do komunikacji z administratorem systemu?

Należy używać wyłącznie adresu podanego przy rejestracji w systemie. Listy z innych adresów będą ignorowane.

7) Co oznacza opcja Eligibility (uprawnienia) na stronie ze szczegółowymi danymi produktu?

Ograniczenia dotyczą niektórych produktów np. pobranie systemu Windows XP w wersji polskiej uniemożliwia pobranie produktu w wersji angielskiej. Przed pobraniem produktu należy zapoznać się z ograniczeniami jakie się z nim wiążą.

8) Dlaczego potrzeba tak dużo miejsca na pobranie pliku?

Pobierany plik jest zaszyfrowany. Po pobraniu weryfikowana jest integralność pliku a następnie jest on rozszyfrowywany. Dlatego też potrzeba 2 razy więcej miejsca niż zajmuje produkt (na zaszyfrowany i rozszyfrowany plik).

9) Jaki jest związek Microsoft Azure Dev Tools, Microsoft Imagine, DreamSpark Premium oraz MSDN AA?

Microsoft Azure Dev Tools to nowa nazwa dla programu dawniej znanego jako Imagine, wcześniej jako DreamSpark, a jeszcze wcześniej jako MSDN Academic Aliance (MSDN AA).