Przykładowa lista firm informatycznych, gdzie można ubiegać się o staż:

  • Asseco Business Solutions;
  • Mobica Limited;
  • Sollers Consulting Sp. z o.o.;
  • Comarch S.A.
  • Sii Sp. z o.o.;
  • Compu Group Medical Polska;
  • WebChili Sp. z o.o.
  • eLeader Sp. z o.o.;
  • Infinite Sp. z o.o.;
  • RSOFTSTUDIO SP. Z O. O.

 

Na czas odbywania praktyki niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) –  paragraf 5 ustęp 3 z Zarządzenia Rektora Nr R-62/2015.

Wzór umowy jest dostępny w Zarządzeniu Rektora Nr R-42/2018.

Dokumenty do pobrania:

Więcej informacji udziela dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska