Praktyki w r.a. 2020/2021

Zapraszam na spotkanie w sprawie praktyk w dniu 18.06.2021 r. o godz. 9:00.

Link do zespołu: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLO56zy_oKaSVDp2Rj0zPPtUzR-BT4d4Ec_lGtqti3E41%40thread.tacv2/conversations?groupId=e77602ab-5583-4cda-8f5d-0637f489bd9a&tenantId=dbb41d7a-0043-4ee2-9843-6e4ff66cc9c8

Pełnomocnicy ds. praktyk na kierunku Informatyka, z przypisanymi grupami dziekańskimi:

 • dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska: ID GL 07, 10, 11, 12, 13, 14
 • dr inż. Jakub Smołka: ID GL 02, 03, 05, 06, 08, 09
 • dr inż. Tomasz Szymczyk: INS GL01-04  oraz  ID GL 01, 04

 

Na czas odbywania praktyki niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) –  paragraf 5 ustęp 3 z Zarządzenia Rektora Nr R-62/2015.

Informacje o praktykach: Zarządzeniu Rektora Nr R-58/2020

Wzór umowy jest dostępny w Zarządzeniu Rektora Nr R.-59/2021.

 • Studenci są zobowiązani do złożenia zał. 1-4, w celu realizacji praktyki.
 • Do zaliczenia należy złożyć zał. 6 i 7.
 • Jeśli osoba chce zaliczyć praktykę na podstawie innej działalności, należy dostarczyć zał. 5.

Wzór wypełnienia umowy  (zał. 1) jest dostępny poniżej:

W umowie należy wpisać odpowiednich pełnomocników:

 • Dla ID GL 07, 10, 11, 12, 13, 14

 • Dla ID GL 02, 03, 05, 06, 08, 09

 • Dla INS GL01-04  oraz  ID GL 01, 04

 Konsultacje dotyczące praktyk (pokój S111):

 • dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska:
  • wtorek, 29.06.2021 godz. 9:00-10:30,
  • czwartek, 1.07.2021 godz. 9:00-10:30,
  • środa 7.07.2021 godz. 9:00-10:30,
  • piątek 27.08.2021 godz. 8:30-10:00,
  • wtorek 31.08.2021 godz. 8:30-10:00,
  • czwartek 02.09.2021 godz. 8:30-10:00,
  • poniedziałek 06.09.2021 godz. 8:30-10:00,
  • czwartek 09.09.2021 godz. 9:00-10:00,
  • środa 22.09.2021 godz. 8:30-10:00,
  • czwartek 23.09.2021 godz. 9:00-10:00,
  • środa 29.09.2021 godz. 8:30-9:30 – proszę wysłać dokumenty mailem!
 • dr inż. Jakub Smołka:
  • wtorek, 29.06.2021 godz. 16:30-18:00,
  • czwartek, 1.07.2021 godz. 9:00-10:30,
  • poniedziałek, 5.07.2021 godz. 18:30-20:00,
  • czwartek, 8.07.2021 godz.  9:00-10:30,
  • poniedziałek, 12.07.2021 godz. 18:30-20:00,
  • poniedziałki 18:30-20:00 (6, 13, 20, 27 września),
  • czwartki 9:00-10:30 (2, 9, 16, 23, 30 września).
 • dr inż. Tomasz Szymczyk:
  • środa, 30.06 godz. 11-12,
  • 30.08.2021 o godzinie 17:30-  zapraszam z kompletem dokumentów,
  • krótkie wideospotkanie na MS Teams poniedziałek 30.08.2021 o godzinie
   15:00, 
  • wtorek 07 września w godzinach 18:00-19:00,
  • czwartek 09 września w godzinach 9:30-10:15,
  • wtorek 14 września w godzinach 18:00-19:00, 
  • czwartek 16 września w godzinach 9:30-10:15.

Przykładowa lista firm informatycznych, gdzie można ubiegać się o staż:

 • Asseco Business Solutions;
 • Mobica Limited;
 • Sollers Consulting Sp. z o.o.;
 • Comarch S.A.
 • Sii Sp. z o.o.;
 • Compu Group Medical Polska;
 • WebChili Sp. z o.o.
 • eLeader Sp. z o.o.;
 • Infinite Sp. z o.o.;
 • RSOFTSTUDIO SP. Z O. O.

 

Więcej informacji udziela dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska