Praktyki w r.a. 2020/2021

Zapraszam na spotkanie w sprawie praktyk w dniu 18.06.2021 r. o godz. 9:00.

Link do zespołu: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLO56zy_oKaSVDp2Rj0zPPtUzR-BT4d4Ec_lGtqti3E41%40thread.tacv2/conversations?groupId=e77602ab-5583-4cda-8f5d-0637f489bd9a&tenantId=dbb41d7a-0043-4ee2-9843-6e4ff66cc9c8

Pełnomocnicy ds. praktyk na kierunku Informatyka, z przypisanymi grupami dziekańskimi:

 • dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska: ID GL 07, 10, 11, 12, 13, 14
 • dr inż. Jakub Smołka: ID GL 02, 03, 05, 06, 08, 09
 • dr inż. Tomasz Szymczyk: INS GL01-04  oraz  ID GL 01, 04

 

Na czas odbywania praktyki niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) –  paragraf 5 ustęp 3 z Zarządzenia Rektora Nr R-62/2015.

Informacje o praktykach: Zarządzeniu Rektora Nr R-58/2020

Wzór umowy jest dostępny w Zarządzeniu Rektora Nr R.-59/2021.

 • Studenci są zobowiązani do złożenia zał. 1-4, w celu realizacji praktyki.
 • Do zaliczenia należy złożyć zał. 6 i 7.
 • Jeśli osoba chce zaliczyć praktykę na podstawie innej działalności, należy dostarczyć zał. 5.

Wzór wypełnienia umowy  (zał. 1) jest dostępny poniżej:

W umowie należy wpisać odpowiednich pełnomocników:

 • Dla ID GL 07, 10, 11, 12, 13, 14

 • Dla ID GL 02, 03, 05, 06, 08, 09

 • Dla INS GL01-04  oraz  ID GL 01, 04

 Konsultacje dotyczące praktyk na czas semestru (pokój S111):

 • dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska: czwartek godz. 9:00-10:30 (inne terminy możliwe po ustaleniu  mailowym).
 • dr inż. Jakub Smołka: poniedziałek godz. 18:30-20:00 oraz czwartek godz. 9:00-10:30.
 • dr inż. Tomasz Szymczyk: piątek godz. 18:00-20:00.

Przykładowa lista firm informatycznych, gdzie można ubiegać się o staż:

 • Asseco Business Solutions;
 • Mobica Limited;
 • Sollers Consulting Sp. z o.o.;
 • Comarch S.A.
 • Sii Sp. z o.o.;
 • Compu Group Medical Polska;
 • WebChili Sp. z o.o.
 • eLeader Sp. z o.o.;
 • Infinite Sp. z o.o.;
 • RSOFTSTUDIO SP. Z O. O.

 

Więcej informacji udziela dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska