Druga Karpacka Wyprawa Naukowa Politechniki Lubelskiej: „Szlak drewnianej architektury sakralnej”

W dniach 27-28 marca 2023 r. grupa pracowników naukowych Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej realizowała skanowanie 3D zabytków drewnianej architektury religijnej w ramach Drugiej Karpackiej Wyprawy Naukowej Politechniki Lubelskiej. Wyprawa operowała w województwie Podkarpackim (Polska) – w mieście Sanok i jego okolicach. Wyprawa współpracowała z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

W trakcie dwóch dni wyprawy dokonano skanowania 3D (wewnątrz i z zewnątrz) drewnianego kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja, która pochodzi z miejscowości Bączal Dolny i jest eksponowany w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Z wykorzystaniem skanerów laserowych wykonano blisko 30 skanów wnętrza kościoła oraz 20 skanów podcieni i 4 skany wyglądu zewnętrznego kościoła. Po raz pierwszy w historii Lab3D wykorzystano dron do pozyskania obrazów cyfrowych obiektu, niedostępnych do pozyskania przy pomocy naziemnych skanerów laserowych. Pozwoli to w znaczącym stopniu poprawić teksturę modelu 3D kościoła. W tym celu wykonano również ponad 1000 zdjęć cyfrowych.

W trakcie ekspedycji przeprowadzono także zwiad, dotyczący następujących sakralnych obiektów drewnianych:

  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim.
  • Cerkiew Greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Bałuciance.
  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu (Iwonicz Wieś).
  • Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Bartłomieja w Rogach.
  • Cerkiew Greckokatolicka z Grąziowej z 1735 r. (MBL w Sanoku).
  • Cerkiew Greckokatolicka z Ropek z 1801 r. (MBL w Sanoku).
  • Cerkiew Greckokatolicka z Rosolina z 1750 r. (MBL w Sanoku).

Nawiązano współpracę z ich opiekunami, jako przygotowanie do następnych wypraw.

Prace, związane ze skanowaniem 3D zabytków architektury drewnianej, zostały przeprowadzone dzięki wspaniałej organizacji dostępu do nich zapewnionej przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i bezpośredniej pomocy Dyrektora muzeum Pana Marcina Krowiaka. Wysoką efektywność prac zapewniło równoległe użycie dwóch skanerów laserowych firmy FARO. Wszystkie skanery są własnością Lab3D Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Wyprawa spotkała się z dużym zainteresowaniem i ogromną życzliwością osób opiekujących się zabytkami dziedzictwa kulturowego w Sanoku i okolicach.

Więcej informacji o wyprawach i ich rezultatach można znaleźć na portalu: carpatia3d.com.

 

Marek Miłosz