Drugie spotkanie robocze projektu Leonardo da Vinci

Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej był gospodarzem drugiego spotkania projektowego projektu Leonardo da Vinci GUI usability and accessibility: exchanging knowledge and experiences, które odbyło się w dniach 10 12 czerwca 2013. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu.

Pierwszy dzień spotkania był poświęcony dyskusji nad programem nauczania użyteczności, a także potencjalnym platformom dla kursów MOOC oraz ich zaletom i wadom. Zdefiniowany został zbiór artefaktów kursów i jego struktura.

Działania drugiego dnia były poświęcone uszczegółowieniu planu dalszych działań i przygotowaniu schematu i szczegółów raportu przejściowego dla FRSE, polskiej agencji pośredniczącej programu Leonardo da Vinci.

W ciągu trzeciego dnia spotkania uczestnicy pracowali w grupach roboczych nad treściami kursów.