Erasmus Days w Pietropawłowsku, Kazachstan

W dniach 15-17 października 2020 w Północno Kazachstańskim Państwowym Uniwersytecie (PKPU), partnerze w projekcie TRUNAK, odbyły się Dni Erasmusa.

W dniu 16 października 2020 odbyło się web seminarium poświęcone zarządzaniu projektami. W jego trakcie przedstawione zostały projekty realizowane w PKPU i doświadczenia zarządzania nimi. Dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni podzielił się swoimi doświadczeniami wynikającymi z realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską w wystąpieniu „Sukces projektu. Jak go osiągnąć?”