Instytut Informatyki powstał w 2004 roku na bazie Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Swoimi korzeniami sięga aż do roku 1989 kiedy to powołano do życia Zakład Informatyki w ramach Wydziału Elektrycznego. W swojej nowej formie kontynuuje dwudziestoletnią tradycję dydaktyczno-naukową w zakresie informatyki.

Od 1 października 2019 powrócono do nazwy „Katedra Informatyki” z uwagi na zmiany organizacyjne związane z wprowadzeniem tzw. „Ustawy 2.0”.

Byli pracownicy Katedry lub Instytutu:

 • prof. Jan Sikora
 • prof. dr hab. Marek Stabrowski
 • dr inż. Anna Kamińska
 • dr inż. Anna Kwiatkowska ✝
 • dr Lucyna Korbel
 • mgr Maria Bojarska
 • mgr Ewa Belcarz
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Garbarczuk ✝
 • dr W. Grymuza
 • dr inż. Ryszard Haraszczuk ✝
 • dr Marek Łatko
 • mgr inż. Wiesław Piasecki
 • Eugenia Stafisz
 • mgr Anna Sołowiej
 • mgr inż. Maciej Kasperek
 • mgr Teresa Guziak
 • inż. Danuta Kujan
 • mgr inż. Zofia Górniak
 • mgr inż. Marcin Błędowski
 • mgr inż. Zbigniew Hojda
 • mgr inż. Jerzy Bartkowiak
 • mgr inż. Sławomir Pawłowski
 • mgr Janusz Olek
 • mgr inż. Arkadiusz Makówka
 • mgr Tomasz Biegański
 • mgr inż. Paweł Uziębło
 • mgr inż. Adam Zabijak
 • mgr inż. Dariusz Pięciński
 • mgr inż. Konrad Goleman
 • mgr inż. Jacek Kaczmarek
 • mgr Aleksander Wojdyga
 • mgr inż. Maciej Laskowski
 • mgr Alicja Krawczyk
 • dr hab. Stanisław Grzegórski
 • mgr inż. Marek Kamiński
 • mgr inż. Monika Kaczorowska
 • mgr inż. Mikhail Tokovarov
 • Ryszard Majewski
 • mgr Maria Jarosińska