Instytut Informatyki na wydarzeniu Uczeń na Wyżynie IT

Na organizowanym przez Urząd Miasta wydarzeniu promującym Lubelską Wyżynę IT dla uczniów – „Uczeń na wyżynie IT„, 29 listopada 2016 w siedzibie Polskiego Radia Lublin, pojawili się przedstawiciele kół naukowych działających w Instytucie Informatyki – Grupa .NET Politechniki Lubelskiej (pollub.net) oraz Pentagon Cafe. Studenci ze wszystkich lat studiów, od tych zarówno działających dopiero kilka miesięcy, do tych działających już kilka lat zachęcali swoich młodszych kolegów do podjęcia studiów na Politechnice Lubelskiej. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie byli zaciekawieni opiniami na temat jak jest trudno, czego będą mogli się nauczyć i jak wygląda życie studenckie. Przedstawiciele koła pollub.net prezentowali urządzenia Internetu Rzeczy sterowane komputerem, natomiast przedstawiciele koła Pentagon Cafe zaciekawili wszystkich animacjami 3D prezentującymi wizję Lublina w XVIII wieku odtworzonymi w programach do grafiki trójwymiarowej.

Poza przedstawicielami Wydziału Elektrotechniki i Informatyki byli też obecni studenci z kół naukowych działających na Wydziale Podstaw Techniki oraz przedstawiciele innych lubelskich uczelni. W ramach całego dnia obecnych było kilka kolejnych grup uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w Lublinie oraz okolicach.