Konferencja naukowo-techniczna “System do procesowania i digitalizacji dokumentów przychodzących”

W dniu 7 marca 2024 r. w Sali Rady WEiI odbyła się konferencja “System do procesowania i digitalizacji dokumentów przychodzących” zorganizowana wspólnie przez lubelską firmę Infinite sp. z o.o. oraz Katedrę informatyki Politechniki Lubelskiej. Konferencja odbyła się w trybie mieszanym: osobiście w Sali Rady WEiI i zdalnie z wykorzystaniem MS Teams. W konferencji udział wzięło ponad 60 uczestników.

Konferencja była poświęcona rezultatom wspólnego projektu Infinite sp. z o.o. i Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej. Konferencję otworzył dr hab. Tomasz Zientarski, prof. uczelni – kierownik Katedry Informatyki.

Występowali przedstawiciele firmy Infinite i Katedry Informatyki. Przedstawiciele Infinite sp. z o.o. zaprezentowani cały projekt i jego rezultaty, które są właśnie poddawane komercjalizacji.

W szczególności dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni (kierownik części projektu z ramienia Politechniki Lubelskiej) zaprezentował naukowe działania zespołu Katedry Informatyki i jego osiągnięcia w postaci publikacji naukowych:

  • Recognition of handwritten Latin characters with diacritics using CNN / Edyta Łukasik, Małgorzata Charytanowicz, Marek Miłosz, Mikhail Tokovarov, Monika Kaczorowska, Dariusz Czerwiński and Tomasz Zientarski // Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences.- 2021, vol. 69, nr 1, s. 1-12 [MEiN: 100]
  • Development of Extensive Polish Handwritten Characters Database for Text Recognition Research / Mikhail Tokovarov, Monika Kaczorowska, Marek Miłosz // Advances in Science and Technology Research Journal.- 2020, vol. 14, nr 3, s. 30-38 [MEiN: 100]

oraz obszernego zbioru danych obrazów 89 znaków (liter – dużych i małych, cyfr i znaków specjalnych) pisanych odręcznie pozyskanych od ponad 2 000 osób i obrobionych (znormalizowanych do kwadratu 32×32 px) w ramach projektu. Baza danych zawierająca średnio po 6 000 przykładów sklasyfikowanych obrazów znaków (całość ponad 530 000 obrazów) jest publicznie dostępna pod adresem: https://cs.pollub.pl/phcd/. Jest to prawdopodobnie największy zbiór obrazów polskich znaków pisanych odręcznie. Zbiór ten zawiera także obraz fragmentu Inwokacji z Pana Tadeusza pisanego odręcznie przez ponad 2 000 osób o różnych zawodach i wieku.

 

Komitet organizacyjny Konferencji:

Marek Miłosz – przewodniczący

Paweł Grzywna – wice przewodniczący

Małgorzata Charytanowicz

Edyta Łukasik

Elżbieta Miłosz

Mariusz Olejnik

Bogusław Oleksiejuk

Marek Radomski

Tomasz Zientarski