Konferencja popularno-naukowa „Architektura sakralna w Karpatach”

W dniu 23 listopada 2019 roku (sobota, od godz. 10.00, Biblioteka PL) w Politechnice Lubelskiej odbędzie się konferencja popularno-naukowa „Architektura sakralna w Karpatach” W czasie wystąpień zostanie przedstawiona różnorodność architektoniczna sakralnej – murowanej i drewnianej, która powstawała na przestrzeni ponad tysiąca lat na terenie całych Karpat: Słowacji, Polski, Ukrainy i Rumunii. W ramach konferencji pracownicy Katedry Informatyki zaprezentują nowoczesne technologie komputerowe 3D, które z powodzeniem można zastosować do archiwizacji i wizualizacji dużych obiektów architektonicznych.

Organizatorami konferencji są Towarzystwo Karpackie i Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej, Biblioteka Politechniki Lubelskiej oraz Fundacja Forum Akademickie. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Jego Magnificencję prof. dr hab. inż. Piotra Kacejkę Rektora Politechniki Lubelskiej, zaś patronem medialnym jest TVP 3 Lublin, Radio Lublin, Akademickie Radio Centrum oraz Forum Akademickie.

Prelegenci to profesorowie i adiunkci, a także muzealnicy i krajoznawcy reprezentujący bardzo różne ośrodki akademickie Warszawy, Łodzi i Lublina oraz szeroko rozumianej Małopolski. Pracujący jako historycy, historycy sztuki, architekci, informatycy, przewodnicy górscy i piloci wycieczek zagranicznych, autorzy wielu specjalistycznych prac poświęconych zabytkom Karpat.

Ponadto przewiduje się wernisaż wystawy fotograficznej „Budownictwo sakralne w Karpatach – reminiscencje” o najciekawszych obiektach budownictwa murowanego i drewnianego znajdujących się na terenie Karpat oraz dyskusję o możliwości współpracy pracowników uczelni technicznych z placówkami muzealnymi i historykami sztuki.

Program konferencji