Kongres edukatorów druku 3D

Pracownicy Katedry informatyki wzięli aktywny udział w „Kongres edukatorów druku 3D”, który został zorganizowany w ramach projektu „Eksploracja inspirowana technologią druku 3D” w dniach 16–18 listopada 2023 r. na terenie Ecotech-Complex w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Kongres, jak i cały projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki” – moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu. Wśród 22. zakwalifikowanych wystąpień 2 zaprezentowali pracownicy Katedry Informatyki.

Pierwszego dnia Kongresu dr Sylwester Korga wygłosił referat pt. „Projektowanie interaktywnych modeli 3D dla osób niewidomych jako narzędzia edukacyjnego w dziedzinie dziedzictwa kulturowego”, którego współautorem był dr Marcin Barszcz. W drugim dniu prof. Jerzy Montusiewicz przestawił referat pt. „Druk 3D obiektów dziedzictwa kulturowego: modele cyfrowe i technologie replikacji”.

Książka abstraktów: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2023/1114/220549-ksiazka-abstraktow2-1-.pdf