Wizualizacja fragmentu dna miski. Ceramika glazurowana.  Registan. XV wiek, ze zbiorów Naukowo-Eksperymentalnego Muzeum-Laboratorium Państwowego Uniwersytetu w Samarkandzie (SamSU) w Uzbekistanie.

 

Pomiary i wizualizacja wykonane przez Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej (’Lab 3D’).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej (’Lab 3D’) oraz muzeum SamSU w Samarkandzie, Uzbekistan.

Wizualizacja fragmentu świecznika („shamdonu”). Ceramika glazurowana. Registan. XIX wiek. Ceramika glazurowana, ze zbiorów Naukowo-Eksperymentalnego Muzeum-Laboratorium Państwowego Uniwersytetu w Samarkandzie (SamSU) w Uzbekistanie.

Pomiary i wizualizacja wykonane przez Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej (’Lab 3D’).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej (’Lab 3D’) oraz muzeum SamSU w Samarkandzie, Uzbekistan.

Wizualizacja KP-5984, OA-124-1. Ceramika. Zoomorficzne naczynie na trzech nogach. Afrosiab, wykopaliska-27, IX-X w., ze zbiorów muzeum Afrosiab w Samarkandzie w Uzbekistanie.

Pomiary i wizualizacja wykonane przez Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej (’Lab 3D’).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej (’Lab 3D’) oraz muzeum Afrosiab w Samarkandzie, Uzbekistan.

Wizualizacja fragmentu dna miski. Glazurowana ceramika. Registan. XVI-XVII wiek., ze zbiorów Naukowo-Eksperymentalnego Muzeum-Laboratorium Państwowego Uniwersytetu w Samarkandzie (SamSU) w Uzbekistanie.

Pomiary i wizualizacja wykonane przez Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej (’Lab 3D’).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej (’Lab 3D’) oraz muzeum SamSU w Samarkandzie, Uzbekistan.