Model 3D domu Pereca

W dniu 15 czerwca br. w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN miało miejsce otwarcie wystawy dotyczącej historii Domu Pereca. Pracownicy Katedry Informatyki reprezentujący Laboratorium Programowania Systemów Inteligentnych i Komputerowych Technologii 3D „Lab 3D”: prof. uczelni Jerzy Montusiewicz i dr Marcin Barszcz przygotowali cyfrowy model 3D tego obiektu. Do  opracowania trójwymiarowego modelu Żydowskiego Domu Ludowego im. Icchaka Lejbusza Pereca wykorzystano autentyczne plany budynku uzyskane od kuratorów wystawy: Piotra Nazaruka i Agnieszki Wiśniewskiej. Wydrukowany model 3D pozwala na obejrzenie całego obiektu w jego pierwotnym stanie – tak jak był wybudowany. W czasie otwarcia wystawy wygłoszono prelekcję poświęconą działalności pracowników Katedry Informatyki w obszarze ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Centralnej Azji oraz procesowi modelowania i druku 3D makiety domu Pereca.

Dom Pereca, który znajduje się na wzgórzu Czwartek przy ulicy Szkolnej, to jeden z symboli przedwojennej i powojennej wspólnoty żydowskiej Lublina. Powstał przed wojną z inicjatywy Żydowskiej Organizacji Szkolnej, Bundu i Żydowskiej Partii Ludowej ze składek ogromnej liczby zwykłych rzemieślników i robotników. Wybuch wojny nie pozwolił na uroczyste jego otwarcie i rozpoczęcie zajęć lekcyjnych nowej żydowskiej szkoły. Przetrwał niezniszczony lata okupacji, a od 1944 roku stał się schronieniem dla ocalałych przedstawicieli społeczności żydowskiej. Na początku lat pięćdziesiątych został przejęty przez ówczesne ministerstwo rolnictwa.

Informacje w mediach lubelskich: