Nowoczesne technologie informatyczne na Dniu Otwartym Politechniki Lubelskiej – pokazy Instytutu Informatyki

W dniu 22 marca 2017 roku Politechnika Lubelska zorganizowała kolejną edycję Dnia Otwartego dla wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na naszej Uczelni. W wydarzenie to aktywnie włączył się Instytut Informatyki, organizując prezentacje 6. nowoczesnych technologii informatycznych w Laboratorium Analizy Ruchu i Ergonomii Interfejsów oraz w Laboratorium Programowania Systemów Inteligentnych i Komputerowych Technologii 3D. Obydwa laboratoria znajdują się w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej.

W przygotowanie prezentacji zaangażowani byli pracownicy Instytutu Informatyki oraz studenci z kierunków: Informatyka i Inżynieria Biomedyczna, a tematyka pokazów w tym roku obejmowała poniższe zagadnienia:

  • „Eksploracja wirtualnych światów” – dr inż. Tomasz Szymczyk, mgr inż. Stanisław Skulimowski – Virtual Reality.
  • „Modele 3D zabytków Lublina” – dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL – 3D Modelling.
  • „Gra 3D od kuchni” – dr inż. Jacek Kęsik, Koło Naukowe Pentagon CAFE – 3D Printing.
  • „Rób to co ja. Obserwowanie siebie w komputerze” – dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska, dr inż. Jakub Smołka, dr Edyta Łukasik, mgr inż. Marek Kamiński – Motion Capture.
  • „Interfejsy mózg-komputer, czyli jak sterować za pomocą fal mózgowych” – mgr inż. Mateusz Mitaszka, studenci: Kinga Wesołowska, Martyna Wawrzyk, Roman Dmytruk – Electroencephalography and Computer-Brain Interface.
  • „Praktyczne zastosowanie eye-trackingu” – mgr inż. Magdalena Borys – Eyetracking.

Gośćmi pokazów w naszym Instytucie byli m.in. nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie, Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, a liczne zainteresowanie pokazami uczniów z różnych szkół w naszym regionie przerosło oczekiwania organizatorów i zaowocowało kolejkami i tłokiem. Dzień Otwarty był nie tylko okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej i bazy naukowej Instytutu Informatyki, ale także okazją do obejrzenia sal zajęciowych, laboratoryjnych, wykładowych, spotkania studentów i wykładowców oraz zobaczenia, jak na co dzień wyglądają zajęcia z Informatyki w naszym Instytucie.

Prezentacje zaszczycili swoja obecnością prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz dr inż. Marek Miłosz, Prodziekan ds. studenckich na kierunku Informatyka WEiI.

Dziękujemy wszystkim gościom za tak liczne przybycie. Wszystkich zainteresowanych tegorocznym wydarzeniem oraz studiami na Politechnice zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Dnia Otwartego w naszym Instytucie.

dr Mariusz Dzieńkowski

koordynator Dnia Otwartego w Instytucie Informatyki