Ogólnopolski międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów

W dniach 24-25 września 2020 roku pod patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Banku Polskiego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego odbędzie się XXVI Forum Teleinformatyki pod nazwą „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”.

Częścią tego wydarzenia będzie Konkurs Młodych Mistrzów skupiający się w tym roku na dwóch obszarach problemowych: „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” oraz „Cyfrowa modernizacja Polski”.

Nagrody w Konkursie będą przyznawane w następujących kategoriach:

  • Najlepsza merytorycznie praca
  • Najlepsza praca z zakresu informatyzacji administracji publicznej
  • Najlepsza praca uwzględniająca aspekt ekonomiczny zastosowania informatyki
  • Najlepsza praca z zakresu ochrony danych osobowych
  • Najlepsza praca z zakresu cyberbezpieczeństwa
  • Praca o największym pierwiastku algorytmicznym
  • Poza horyzont…
  • Najlepsza praca z zakresu Internetu Rzeczy

Zgłaszane prace mogą być wynikiem prac dyplomowych, prac zrealizowanych w ramach kół zainteresowań naukowych lub indywidualnych prac studentów I, II i III stopnia.

W pierwszym etapie spośród nadesłanych zgłoszeń, z naszej Uczelni będą wybrane maksymalnie trzy prace, które następnie zostaną zgłoszone do finału Konkursu.

Szczegóły, dotyczące tegorocznego Konkursu Młodych Mistrzów znajdują się na stronie Forum Teleinformatyki.

W imieniu organizatorów zapraszamy studentów naszej Uczelni do udziału w tym wydarzeniu.

Informacje organizacyjne:

  • Zgłoszenia prac można przesyłać do 3 lipca 2020 roku.
  • Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko jej autora/autorów, krótkie streszczenie (nie dłuższe niż ½ do maks. 1 strony), dane promotora/opiekuna koła naukowego.

Propozycje tematów należy przesyłać do dra Mariusza Dzieńkowskiego na adres m.dzienkowski@pollub.pl.