Pierwsza wyprawa naukowa do USA w celu skanowania 3D dziedzictwa kulturalnego Polonii

Lubelska Fundacja ECCC pozyskała projekt „Badania nad narodowym dziedzictwem kulturowym Polonii w USA i utworzenie cyfrowych zbiorów pamięci” w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki: „Nauka dla społeczeństwa”, obszar: „Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość”.

Celem projektu jest pozyskanie i utrwalenie w przestrzeni cyfrowej dziedzictwa kulturowego Polonii w USA (w tym zagrożonego utratą z przyczyn demograficznych) oraz jego popularyzacja. Projekt przewiduje realizację trzech wypraw naukowych do USA w celu skanowania 3D minimum 15. kościołów zbudowanych przez Polonię, a także organizację trzech wystaw fotograficznych, opracowanie i utrzymanie portalu internetowego z rezultatami prac (w tym z cyfrowymi zbiorami pamięci oraz danymi historycznymi o obiektach) oraz opracowanie i publikację dwóch monografii naukowych (po jednej w obszarach: informatyki i humanistyki).

W tym interdyscyplinarnym projekcie udział biorą poza pracownikami Fundacji ECCC, dwa zespoły naukowców: jeden – informatyków z Politechniki Lubelskiej (Katedra Informatyki, Laboratorium Lab3D), a drugi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym).

Trzon zespołu z Politechniki Lubelskiej stanowią:

  • Dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni – kierownik zespołu,
  • Dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni – kierownik Lab3D,
  • Dr inż. Jacek Kęsik,
  • Dr inż. Elżbieta Miłosz.

W dniach 9-22 października br. odbyła się pierwsza wyprawa naukowa do USA. Wyprawa operowała na terenie Chicago i Milwaukee. W ramach wyprawy 6. osobowy zespół naukowców prowadził badania w 6. obiektach kościelnych, powstałych w środowisku polonijnym w USA. Przeprowadzono skanowanie 3D (oraz pozyskanie danych historycznych przez zespół z KUL) następujących obiektów:

  • Bazylika Św. Jacka w Chicago,
  • Kościół Św. Trójcy w Chicago,
  • Kościół Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milwaukee,
  • Kościół Św. Stanisława Kostki w Chicago,
  • Kościół Św. Jadwigi w Chicago,
  • Kościół Św. Michała w Chicago (zamknięty – przeznaczony do likwidacji/sprzedaży).

Poza tym, zespół spotkał się z dyrekcją i nauczycielami szkoły polskiej, działającej przy parafii Św. Trójcy w Chicago, wziął udział w pikniku parafialnym oraz spotkał się z Bp Piotrem Turzyńskim – delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Zespół wziął także udział w audycji-wywiadzie w Polskim Radiu Chicago na temat projektu.

Technologia skanowania 3D polega na pozyskiwaniu informacji o rozmiarach i wyglądzie obiektów przy pomocy skanerów 3D – specjalnych urządzeń Hi-tech. Pozyskane dane są potem poddawane postprocessingowi, czyli obróbce przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. W rezultacie powstają trójwymiarowe (3D) modele obiektów: bazowe – odwzorowujące geometrię i wygląd obiektu w celu ich udokumentowania, oraz uproszczone – do upowszechniania, tj. do prezentacji w Internecie bądź też do wykorzystania w takich technologiach jak wirtualna rzeczywistość (VR). Wszystko to będzie dostępne na specjalnym portalu internetowym w języku polskim i angielskim: Polskie Dziedzictwo 3D i Polish Heritage 3D.

Inne źródła:

Prasa:

Logo/znaczek wyprawy: