Prezentacja projektów Politechniki Lubelskiej finansowanych przez NAWA

W dniu 30.09.2020 odbyło się e trybie zdalnym spotkanie w ramach projektu TRAFSAF (https://trafsaf.pr.ac.rs/) współfinansowanego z Programu Erasmus+. Jednym z celów spotkania był coaching międzyprojektowy, tj. prezentacja różnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Poszczególne uczelnie-partnerzy projektu TRAFSAF prezentowały realizowane projekty. Dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni przedstawił idee, cele, plany i rezultaty dwóch realizowanych przez Katedrę Informatyki Politechniki Lubelskiej projektów finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA): „Mobile Application Development – Joint Master Studies in English (MAD-MSE)” i „3D Digital Silk Road (SilkRoad3D)”. Obydwa projekty wzbudziły zainteresowanie co znalazło odwzorowanie w dyskusji po prezentacji.

Prezentacja: NAWA International Projects