Profesor dr hab. inż. Witold Pedrycz doctorem honoris causa Politechniki Lubelskiej

W dniu 16 maja 2024 r. odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej profesorowi Witoldowi Pedryczowi. Tytuł ten został nadany przez Senat Politechniki Lubelskiej w dniu 30 listopada 2023 r., ale ceremonia została zaplanowana na maj 2024 r. aby połączyć ją z obchodami 60. lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Uroczystość była wyjątkowa podniosła ze względu na obecność ponad 80 dziekanów, prodziekanów oraz przewodniczących rad dyscyplin związanych z wydziałami o profilu inżynierii elektrycznej i informatyki. Promotorem DHC był nasz pracownik – prof. Jerzy Montusiewicz. Wygłoszona laudacja jest dostępna na tablicy Katedry Informatyki.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkami:

https://opi.org.pl/profesor-witold-pedrycz-doktorem-honoris-causa-politechniki-lubelskiej/

https://nauka.lublin.eu/nauka/profesor-witold-pedrycz-swiatowy-ekspert-od-ai-doktorem-honoris-causa-politechniki-lubelskiej/

https://radio.lublin.pl/2024/05/jeden-z-najlepszych-naukowcow-na-swiecie-doktorem-honoris-causa-politechniki-lubelskiej-zdjecia/

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C102757%2Cekspert-od-ai-prof-witold-pedrycz-doktorem-honoris-causa-politechniki

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/swiatowy-ekspert-od-ai-z-tytulem-doktora-honoris-causa-na-politechnice-lubelskiej,n,1000343157.html

https://www.dziennikwschodni.pl/galeria.html?gal=999694478&f=26

https://www.rmf24.pl/regiony/lublin/news-politechnika-lubelska-ma-nowego-doktora-honoris-causa-to-eks,nId,7516585#crp_state=1

https://pollub.pl/rekrutacja/aktualnosci/profesor-witold-pedrycz–swiatowy-ekspert-od-ai–doktorem-honoris-causa-politechniki-lubelskiej-1096.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2Zw1aAGAd_SnyIWKiEcN2QI5crYSjFfWdIxx1BNEMO-86t1ALdgnYiQrg_aem_AXwAtSc9p8szaQJC7se5Mp6xOPBrARIwDnRMgwwTqOjBue2Qm44I255u-SNJMxHLfgsu_wnDmyg_8WLf91VHPk56

https://lublin.tvp.pl/77564716/swiatowej-slawy-ekspert-od-ai-doktorem-honoris-causa-politechniki-lubelskiej

https://lublinews.pl/lublin/swiatowy-ekspert-od-ai-doktorem-honoris-causa-politechniki-lubelskiej/

https://lublin.tvp.pl/77554911/16-maja-2024-g-1730 (od 5:10 do 6:37)