Absolwent na miarę czasu – nowe specjalności magisterskie

Absolwent na miarę czasu jest projektem mającym na celu przygotowanie, otworzenie i realizację nowych specjalizacji magisterskich na kierunku Informatyka. Obejmuje on również adaptację programu nauczania do potrzeb rynku pracy.
Projekt zakłada również uruchomienie serwisu wirtualny kampus w celu usprawnienia procesu nauczania i wymiany wiedzy

Osoba odpowiedzialna za projekt w Instytucie: dr inż. Grzegorz Kozieł

Oficjalna strona projektu: Absolwent na miarę czasu