MDE Expertise – Exchanging knowledge, techniques and experiences around Model Driven Engineering education

Projekt Leonardo da Vinci – Partnerstwo: „MDE Expertise – Exchanging knowledge, techniques and experiences around Model Driven Engineering education” był koordynowany przez Instytut Informatyki w latach 2010-2012.

Projekt skupiał się na wspólnych badaniach, wymianie wiedzy i tworzeniu materiałów edukacyjnych w obszarze projektowania opartego na modelach (Model Driven Engineering). Celem projektu było ujednolicenie wiedzy i technik nauczania związanego z MDE na europejskich uczelniach. W trakcie trwania projektu, Partnerzy podejmowali działania związane z rozwojem i upowszechnianiem wiedzy o MDE w swoich środowiskach z naciskiem na nowoczesne technologie Web.

W projekcie uczestniczyli partnerzy z:

  •  Włoch – Politechnika w Mediolanie (Politecnico di Milano),
  • Hiszpanii – Uniwersytet w Alicante (University of Alicante),
  • Francji –  (Ecole des Mines de Nantes)
  • Polski – Politechnika Lubelska (koordynator projektu)

Koordynator projektu: Jacek Kęsik, Ph.D

Oficjalna strona projektut: MDE Expertise – Model Driven Engineering education